Kuraklık

Kuraklık

Bir bölge içerisinde nem miktarının geçici dengesizliği kaynaklı su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayı olarak ifade edilebilir ve herhangi bir zamanda ve yerde yaşanabilir.

Kuraklık sıklıkla yavaş gelişir ve uzun bir dönem içerisinde yaşanır. Kurak iklimlerin hüküm sürmüş olduğu yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler. Kuraklık tespit edilmesi en zor felaketlerden birisi olarak ifade edilebilir.

Kuraklığın genel olarak üç şekli vardır:

- Meteorolojik kuraklık

- Tarımsal kuraklık

- Hidrolojik kuraklık