Kuraklığa rağmen tüketilen su miktarı arttı!

Küresel ısınma Kuraklık riski Kuraklık İklim değişikliği
Kuraklığa rağmen tüketilen su miktarı arttı!
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye'de, 2022 yılında değişik kaynaklardan çekilen su miktarı önceki yıla göre 1 milyar metreküp artarak 19,2 milyar metreküpe ulaştı. 

Aynı dönemde alıcı ortamlara deşarj edilen atıksu miktarı 16,4 milyar metreküp oldu. 

Belediyeler tarafından deşarj edilen atıksuyun yüzde 86,1'i arıtıldı. Artılan atıksuyun yüzde yüzde 1,5'i sanayi ve tarımsal sulama gibi alanlarda geri kullanıldı.  

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar m3 su çekilirken, 2022 yılında ise toplam 19,2 milyar m3 su çekildi.

2022 yılında çekilen suyun yüzde 56,8'i denizden; yüzde 22,1'i yeraltı ve yüzde 21,1'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2'si tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde yüzde 94'ü soğutma amaçlı temin edildi.

2022 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 80,3'ü belediyeler, yüzde 8,6'sı imalat sanayi işyerleri, yüzde 4,7'si köyler, yüzde 4,9'u maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1,5'i termik santraller tarafından temin edildi.

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2022 yılında doğrudan alıcı ortamlara toplam 16,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi. 

Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 76,5'i denizlere, yüzde 19,5'i akarsulara, yüzde 1'i barajlara, yüzde 0,8'i foseptiklere, yüzde 0,7'si göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

DENİZE GÖNDERİLEN ATIKSU

Denize deşarj edilen atıksuyun yüzde yüzde 80,2'si soğutma suyundan oluştu.

2022 yılında toplam atıksuyun yüzde 52,4'ü termik santraller, yüzde 31,2'si belediyeler, yüzde 12,9'u imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,7'si OSB'ler, yüzde 1'i maden işletmeleri, yüzde 0,7'si ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,3'ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atıksuyun yüzde 61,6'sını soğutma suları, yüzde 38,4'ünü ise diğer atıksular oluşturdu.

Toplam 1.391 belediyenin 1.390'ında içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,7 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 43'ü barajlardan, yüzde 29,1'i kuyulardan, yüzde 16,5'i kaynaklardan, yüzde 7,7'si akarsulardan ve yüzde 3,7'si göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,8'i arıtıldı. Kaynaklardan çekilen toplam 6,7 milyar m3 suyun 4,1 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 90,4'üne konvansiyonel, yüzde 9,6'sına gelişmiş, yüzde 0,03'üne ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediye nüfusunun yüzde 92,8'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi.

Toplam 1.391 belediyenin 1,366'sında kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 olarak belirlendi.

Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5,4 milyar m3 atıksuyun yüzde 48,6'sı akarsuya, yüzde 38,6'sı denize, yüzde 2,8'i baraja, yüzde 1,9'u göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,7'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atıksuyun yüzde 86,1'i arıtıldı. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,4 milyar m3 atıksuyun 4,6 milyar m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. 

Arıtılan atıksuyun yüzde 52,7'sine gelişmiş, yüzde 25,2'sine biyolojik, yüzde 21,7'sine fiziksel ve yüzde 0,4'üne doğal arıtma uygulandı.

Arıtılan atıksuyun yüzde 1,5'i sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldı.

Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 77,7 olarak belirlendi.

KİŞİ BAŞINA SU TÜKETİMİ

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 242 litre ve İzmir için 210 litre olduğu tespit edildi.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 197 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 256 litre, Ankara için 211 litre ve İzmir için 181 litre olduğu tespit edildi. 

 

Kaynak: Ajans Bizim