Doğal Afetler

Doğal Afetler

Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilen, büyük ölçekli bir tehlike ve olay'dır.

Antropojenik tehlike türleri de buna neden olabilir. Bu zaman devlet tarafından olağanüstü hâl veya sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Bu olaylar sonucu kıtlık, epidemi, salgın, pandemi olabilir. Çok ülkeler tarafından kayıpları küçültmek için afet risk azaltma, acil tahliye, depreme hazırlık, kasırga hazırlığı, insani yardım, sivil savunma önlemleri alınır.

Doğal afet türleri

Jeolojik tehlike

Kütle hareketi

Heyelan

Çığ

Çamur akışı

Enkaz Akışı

Deprem

Sismik tehlike

Sismik risk

Toprak sıvılaşması

Volkan patlaması

Piroklastik akış

Lahar

Volkanik kül

Erozyon

Obruk

Hidrolojik

Sel

Kıyı taşkını

Seyelan

Fırtına dalgası

Diğerleri

Tsunami

Megatsunami

Limnik patlama

Meteorolojik

Sıcaklık

Kar fırtınası

Soğuk dalga

Kar fırtınası

Dolu

Sıcak hava dalgası

Kuraklık

Aşırı kuraklık

Siklonik fırtınalar

Oraj

Kasırga

Tornado

Tropikal siklon

Diğerleri

Orman yangını

Ateş fırtınası

Enkaz

Deniz atığı

Uzay

Tehlikeli olabilecek cisim

Çarpma olayları

Meteor yağmuru

Jeomanyetik fırtına

Güneş püskürtüsü

Uzay atığı

Süpernova

Hipernova