Şehit

Şehit

Şehit kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse olarak ifade edilmektedir. Şehit olma eylemine "şehâdet" adı verilir.

Türkiye'de şehit kavramı zamanla dinî anlamından sıyrılıp vatanını veya milletini müdafaa yolunda ölen herkes için kullanılır hale gelmiştir. Türkiye'de şehit olarak nitelendirilen kimseler şu kategoriler altında toplanabilir:

Profesyonel veya vatanî görevini yapmakta olan askerlerden görev başında herhangi bir şekilde yaşamını yitirenler,

Herhangi bir terörist saldırı sonucu yaşamını yitiren eğitim, sağlık, güvenlik vb. görevliler,

Görev başında yaşamını yitiren polis, itfaiyeci vb. diğer görevliler.