Osmanlı

Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti veya Batı kroniklerindeki kullanımlarca Türk İmparatorluğu, 1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümdarlığında Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur.

Bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuş bir beylik iken, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk hâline gelmiştir. 1517 yılında, I. Selim'in Büyük Mısır Seferi ile Ridaniye savaşı sonucu İslam hilâfeti Osmanlı Hanedanı'na geçmiş ve bu tarihten sonra gelen her padişah, aynı zamanda halife olmuştur.

Başkentler sırasıyla şu şeklidedir:

Söğüt (1299-1331)

İznik (1331-1335)

Bursa (1335-1363)

Edirne (1363-1453)

Kostantînīyye (İstanbul) (1453-1922)

Kuruluş 1299

Dağılışı 1 Kasım 1922

Osmanlı Padişahları Sıralaması

Osman Gazi (1299 – 1326)

Orhan Gazi (1326 – 1359)

I. Murad (1359 – 1389

I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

I. Mehmed (1413 – 1421)

II. Murad (1421 – 1451)

Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

II. Bayezid (1481 – 1512)

Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)

II. Selim (1566 – 1574)

III. Murad (1574 – 1595)

III. Mehmed (1595 – 1603)

I. Ahmed (1603 – 1617)

I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

Genç Osman (1618 – 1622)

IV. Murad (1623 – 1640)

İbrahim (1640 – 1648)

IV. Mehmed (1648 – 1687)

II. Süleyman (1687 – 1691)

II. Ahmed (1691 – 1695)

II. Mustafa (1695 – 1703)

III. Ahmed (1703 – 1730)

I. Mahmud (1730 – 1754)

III. Osman (1754 – 1757)

III. Mustafa (1757 – 1774)

I. Abdülhamid (1774 – 1789)

III. Selim (1789 – 1807)

IV. Mustafa (1807 – 1808)

II. Mahmud (1808 – 1839)

Abdülmecid (1839 – 1861)

Abdülaziz (1861 – 1876)

V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)