Kanser

Kanser

Kanser, vücudun temel yapı taşları olan hücrelerin hastalığı olarak ifade edilebilmektedir. Kanser, hücrelerin nasıl davrandığını kontrol eden bazı genlerdeki değişikliklerden kaynaklanır. Yaklaşık 200 farklı kanser türü vardır ve vücudun çoğu bölgesi kanserden etkilenebilir.

Kanser tümörleri iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) olarak üç gruba ayrılabilir.