27 ülkenin arasında Türkiye de var! Erken ölümlere sebep oluyor

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, İngiltere, Enerji Topluluğu üyeleri ve Türkiye'yi kapsayan analizine göre, elektrik üretimi amacıyla yakılan kömür, havayı kirleterek insan sağlığı için tehdit oluşturuyor ve erken ölümlere sebep oluyor

27 ülkenin arasında Türkiye de var! Erken ölümlere sebep oluyor

Avrupa’da kömür santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Kömür santrallerinden kaynaklanan PM10 kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna’daki santrallerden kaynaklanıyor. Ukrayna’da faaliyet gösteren 8 santral, PM10 açısından en fazla kirlilik yayan ilk 10 santral arasında yer alıyor.

Azot kaynaklı kirlilikte ilk sırada Polonya’daki Belchatow santrali bulunurken, Almanya’da dört, Sırbistan’dan iki, Türkiye, Ukrayna ve Kosova’dan birer santral azot kaynaklı hava kirliliğine sebep olan ilk 10 santral arasında bulunuyor.

Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı kükürt dioksit kirliliğinin ise yüzde 27’sini Ukrayna, yüzde 24’ünü Türkiye, yüzde 15’ini Sırbistan ve yüzde 11’ini Bosna Hersek’teki santraller oluşturuyor.

Analize göre, ülkelerin güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarını en yüksek düzeyde kullanarak verimsiz kömür santrallerini kapatması tavsiye ediliyor.

Ember Türkiye Analisti Ufuk Alparslan, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Temiz enerji alternatiflerinde çok yüksek potansiyele sahip bu ülkelerin kaynaklarını, emisyon standartlarına uyum sağlamak için yüksek maliyetli rehabilitasyon yatırımları ve kömür teşvikleri yerine enerji dönüşümünü daha da hızlandıracak yatırımlara yönlendirmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlarda yer alan ülkeler, görece küçük ölçeklerine rağmen Türkiye ve Ukrayna’yı takip ediyor. Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ise azot (NOx) kirliliği açısından üst sıralarda kendisine yer buluyor. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan kömür, havaya kirleticiler yayarak insan sağlığına tehdit oluşturuyor ve çok sayıda erken ölüme sebep oluyor. Bu kirleticilerin yayılımı binlerce kilometreyi bulabiliyor. Ember tarafından gerçekleştirilen analiz, Avrupa Birliği içerisindeki 27 ülkeyi, İngiltere'yi, Enerji Topluluğu’na üye ülkeleri ve Türkiye'yi kapsıyor. Hava kirliliği verilerinin değerlendirildiği analizde kömür santralleri, üç kirletici (SO2, PM10, NOx) göz önünde bulundurularak sıralanıyor. 

• Kömürlü termik santrallerden kaynaklanan PM10 kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna'daki santrallerden kaynaklanıyor. Ukrayna’da faaliyet gösteren sekiz santral, PM10 açısından en fazla kirlilik yayan on santral arasında yer alıyor.• Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı SO2 (kükürt dioksit) kirliliğinde Ukrayna (%27), Türkiye (%24), Sırbistan (%15) ve Bosna Hersek (%11) başı çekiyor.• En fazla kükürt dioksit yayan on kömür santrali, Avrupa’nın kömürden elektrik üretimi kaynaklı SO2 emisyonlarının yaklaşık yarısına (%44) denk geliyor. Bu santrallerin üçer tanesi Sırbistan ve Türkiye’de, ikisi Bosna’da, birer tanesi de Ukrayna ve Makedonya’da yer alıyor.• Türkiye'de kömürden elektrik üretimi kaynaklı NOx (azot) kirliliği, Avrupa toplamının beşte birini oluşturuyor (%20). Türkiye’yi, Almanya (%16), Ukrayna (%16) ve Polonya (%14) takip ediyor.• Batı Balkan ülkeleri 2019 yılında, Enerji Topluluğu üye ülkeleri için ulusal ölçekte belirlenmiş olan hava kirliliği emisyon limitlerine uyum sağlamadılar. Avrupa’daki en kirli santraller sıralamasında birçok santrale sahip olan Ukrayna ise, ilginç bir şekilde Ukrayna için belirlenen tavan limitlerin oldukça altında kaldı.• Avrupa'daki en kirli 30 kömür santralin neredeyse tamamı 30 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor iken bu duruma tek istisna Türkiye. Türkiye’de son on yılda inşa edilen bazı santraller de listenin üst sıralarında kendisine yer buluyor.• Ukrayna, Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri, kömür santrallerine doğrudan veya dolaylı şekilde teşvik sağlıyorlar. Ancak bu teşvikler, bahsi geçen ülkelerin kömürü ikame edebilecek kadar yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirilebilir.

Kaynak: AA

Türkiye İngiltere Avrupa Birliği