Kurban keserken hangi dua okunur?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesiminin usülleri de merak ediliyor. Birçok vatandaş kurban kesimini işin ehli ellere teslim ederken bazı vatandaşlar ise kendileri kesim yapmak istiyor. Peki kurban nasıl kesilir? Kurban keserken hangi dua okunur?

20.07.2021 09:31

Herkesin özlemle beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Akıllarda ise kurbanın nasıl kesileceği sorusu var. 

Kurban kesmenin usüllerinin mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor.

Öncelikle hayvana kesinlikle eziyet edilmemesi şart. Ayrıca kesim sırasında bazı duaların okunması gerekiyor. Sadece bunlar da değil daha birçok usul mevcut.

Kurban nasıl kesilir?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır. Sonra dua kısmına geçilir. 

Kurban kesilirken hangi dua okunur?

Kurban kesilirken hayvan yukarıda koşullara uygun biçmide getirildikten sonra kıbleye karşı durularak aşağıdaki ayet kurbanın sahibi ya da vekil kişi tarafından okunur.

el-En'am suresi 79. ayet

"İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

el-En'am suresi 162. ayet

"İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Bu iki ayet okunduktan sonra Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir.

Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Kurban Kesim vakti başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü (22 Temmuz) akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü (23 Temmuz) gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban kesiminin ardından kurban etinin nasıl saklanacağı önemli. Peki kurban eti nasıl saklanır?

Etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için bu ölüm sertliğinin geçmiş olması gerekiyor. Kurban kesim işlemi yapıldıktan sonra oksijen kesilmesine rağmen metabolizma yaşamaya devam ediyor. Devam eden metabolizma kendi içinde laktik asit oluşturuyor. Bu oluşum da etin sert kalmasına neden oluyor. Bu etin tüketilmesi ciddi anlamda sindirim ve metabolizmayla ilgili problemler yaratabiliyor. Bunun ortadan kalkması, ölüm sertliğinin geçmesi için etin bekletilmesi gerekiyor. Buna da etin olgunlaştırması adını veriyoruz. Bu da genellikle sıfır ila 5 santigrat derece arasında, küçükbaş hayvanlar için 1-2 gün, büyükbaş hayvanlar için ise 7-10 gün şeklinde değişiyor.

Etin 0-5 derece arasında saklanması çok önemli. Biz genellikle etleri buzdolabını dipfriz bölümüne koyuyoruz ama etler teknik olarak eksi 38-42 derece arasında dondurulup eksi 18’de saklanmalı. Dışarıdan hava almayacak şekilde sarılarak hiçbir şekilde soğuk havayla temas etmemesi sağlanmalı. Eğer buna uygun saklanmazsa uzun sürede donma yanıkları oluşur. Bu da etin kolay su salmasına ve bakteri üremesine yol açar. Dolayısıyla daha az sağlıklı ve kalitesiz et tüketilir.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kesilen hayvanın etine dışkı, idrar veya toprak gibi herhangi bir yabancı madde bulaştıysa bu bölgenin mümkünse kesilmesi, kesilemeyecek kadar büyük olduğunda ise yıkanması gerekiyor. Yıkama esnasında diğer bölgelere yayılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kez mikrobu etin tamamına yayarak bozulmasına neden olabilirsiniz.

Öte yandan koronavirüs sürecinde olunduğu için etin temizliği ile ilgili herhangi bir şüphe varsa bu bölgenin tüketilmemesi gerekiyor.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban kesildikten sonra nasıl dağıtılacağı sorusu gündeme geliyor. Peki kurban eti nasıl dağıtılmalı? 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünüp, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Sıradaki Haber Yükleniyor