Tensip ne demek? TDK'ya göre 'tensip etmek' kelimesinin anlamı

haberler
Tensip ne demek? TDK'ya göre 'tensip etmek' kelimesinin anlamı

Tensip kelimesi günlük dilde çok da fazla kullanılmıyor olsa da çeşitli zamanlar da kullanımı mevcuttur. Peki, tensip ne demek? TDK'ya göre tensip etmek kelime anlamını sizlere detayları ile inceledik.

Tensip kelimesi eski dönemlerden bu yana hala kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş olan tensip kelimesi yaraştırma anlamına gelmektedir.

TENSİP NE DEMEK?

Tensip Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hukuk alanında birçok metinlerde rastlamak mümkündür.

tehsip etmek ne demek

Tensip kelimesi kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre tensip yaraştırma manasında kullanılmaktadır. Yaraştırma kelimesi aynı zamanda tensip kelimesinin eş anlamlısıdır.

TDK'YA GÖRE TENSİP ETMEK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumunda tensip kelimesi dışında tensip etmek kelimesinin anlamı da belirtilmiştir. Tensip etmek Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmıştır:

- Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek

Kaynak: Haber Global

TDK Tensip ne demek Tensip anlamı tensip etmek