OHAL

OHAL

Olağanüstü hâl ya da kısa adı ile birlikte OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulama olarak ifade edilebilmektedir.