Yüz yüze eğitimde ilk hafta: Öğrenciler tedbirlere kısmen uyuyor, öğretmenler endişeli ama mutlular

Yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı. Peki bu süreçte öğretmenlerin gözlemleri ne oldu? Yapılan ilk hafta araştırmasında düşük de olsa bir kesimin hala aşısız ve aşıya karşı olduğu belirlendi. Öğretmenler mevcut süreçte ders saatlerinin kısaltılması talebinde de hem fikir. İşte çarpıcı veriler!

Salgının ülkemizde görüldüğü 2020 yılı Mart ayında online eğitime geçilirken, geçen hafta 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, tekrar yüz yüze eğitimlere başladı. Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra okullar açıldı, yüz yüze eğitimde bir haftayı geride bıraktık. Peki bu süreçte öğretmenlerin gözlemleri ne oldu?

İşte bu sorunun cevabını arayan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER), öğretmen görüşleri üzerinden "Yüz Yüze Eğitimde İlk Hafta Araştırması" yaptı. Haberglobal.com.tr ile paylaşılan online araştırmaya 1897 öğretmen katılırken, bunların yüzde 93.4'ü resmi, yüzde 6.6'sı ise özel okullarda çalışan eğitimcilerden oluştu.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştığı okul kademesinin yüzde 7.3'ünü okul öncesi, yüzde 35'ini ilkokul, yüzde 29.7'sini ortaokul, yüzde 27.9'unu ise ortaöğretim oluşturdu. Araştırma kapsamında sınıfların mevcutları ile ilgili sorulan soruya öğretmenlerin yüzde 29.7'si 10-20 öğrenci, yüzde 46.8'i 21-30 öğrenci, yüzde 20.7'si 31-40 öğrenci, yüzde 2.4'ü 41-50 öğrenci ve yüzde 0.4'ü ise 50 ve üzeri öğrenci cevaplarını verdi.

AŞISIZ ÖĞRETMEN, PCR TESTİNE DE KARŞI

Velilerin öncelikli dikkat ettiği konulardan olan, öğretmenlerin aşılı olup olmadığı konusu araştırmanın en önemli sorusu oldu. "Aşı oldunuz mu?" sorusuna katılımcı öğretmenlerin yüzde 17.2'si ilk doz, yüzde 76.6'sı iki doz aşı olduğunu, yüzde 6.1'i ise aşı olmayı düşünmediğini ifade etti.

Özellikle aşı olmayan öğretmenlerin PCR testi uygulamasına yüksek oranda karşı çıktığı da belirlendi. "Aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi istenmesini doğru buluyor musunuz?" sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 50.2'si evet, yüzde 27.6'sı hayır cevabını verirken, yüzde 22.2'si ise kararsız olduğunu ifade etti.

MASKE-MESAFE TEDBİRLERİNE UYUM AZ

Yüz yüze eğitimin başladığı günden beri, en çok sorulan sorulardan biri de gerekli önlemlerin alınıp alınmadığıydı. Bu kapsamda "Okulunuzda maske ve dezenfektan ihtiyacı var mı?" sorusuna öğretmenlerin yüzde 38.5'i "ihtiyaç var", yüzde 34.7'si "ihtiyaç yok", yüzde 26.8'si ise "kısmen ihtiyaç var" dedi.

Endişe edilen konulardan biri de çocukların maske ve mesafe tedbirlerine uyup uyamayacağıydı. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 19.7'si öğrencilerinin maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyduğunu söyledi. Kurallara tam uyan öğrencilerin yüzdesinin çok az olduğu görülürken, yüzde 27.4'ünün uymadığını, yüzde 52.9'unun ise tedbirlere kısmen uyulduğuna dikkat çekti. Bu kurallara uyma eğilimi, okul öncesi kademesinde orta öğretime göre daha düşük seyrettiği ortaya çıktı.

DERS SÜRELERİNİN KISALTILMASI İSTENİYOR

Okullarda 40 dakika olan ders sürelerinin kısaltılması talebi, daha önce yayınlanan ve 10 bin öğretmenin katıldığı araştırmada da istenmişti. Bu araştırmada da sorulan "Ders sürelerinin 40 dakika (okul öncesinde 50 dakika) olarak belirlenmesini doğru buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 83 "Hayır, 30 dakika olmalı" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 11.8'i "Doğru", yüzde 5.3'ü "Kararsızım" cevabını verdi.

"Vaka sayılarının yükselmesi durumunda tekrar online eğitime geçilir mi geçilmez mi?" sorusu kuşkusuz akıllardan geçiyor. Bu konuda öğretmenlerin yüzde 39.9'u "Evet", yüzde 29.5'si "Kararsızım", yüzde 30.7'si ise "Hayır" dedi.

BİR YANDAN YORGUN BİR YANDAN MUTLU

Yüz yüze eğitimde geçen bir haftanın ardından öğretmenlere 'Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?' diye soruldu. En fazla verilen cevaplar yüzde 55.1 ile yorgun, yüzde 43.9 ile endişeli, yüzde 37.1 ile mutlu ifadeleri oldu. Genç öğretmenlerde yorgunluk vurgusu 16-20 yıllık kıdeme sahip öğretmenlere göre daha düşük çıkarken, cinsiyete göre de kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere göre kendilerini daha yorgun hissettiklerini ifade etti.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, araştırmayı şöyle değerlendirdi: "Dijital sürecin kahramanları olan öğretmenlerimizin psiko-sosyal olarak desteklenmesi oldukça önemli. Okul içi tedbirlerde pandemik okul yönetimi ilke esasları dikkate alınmalı. Tedbirlerin içselleştirilmesinde ise ailenin rolü özellikle küçük yaş gruplarında belirginleşmiş durumda. Ayrıca öğretmenlerde sorun çözme ve kriz-çatışma yönetimi gibi becerilerin geliştirilmesi gerekiyor."

[email protected]

Kaynak: Web Özel

Milli eğitim bakanlığı