Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

Gündem haberleri yunanistan son dakika Türkiye
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Batı Trakya Müftülüklerine ilişkin hazırladığı yasa hakkında çok sert mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Batı Trakya Müftülüklerine ilişkin hazırladığı yasa hakkında çok sert mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Lozan Barış Antlaşması’nın 40’ıncı maddesi, BTTA’ya kendi dinî, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, idare etme ve kontrol etme hakkı tanımaktadır. Yunanistan’ın ahdî yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlâl etmesi, geçmişte AİHM kararlarıyla da tescil edilmiştir.

Yunanistan’ın BTTA’ya Müftülerini seçme, Müftülüklerini yönetme ve yapılandırma konusunda gereken desteği ve kolaylığı sağlaması gerekirken, Müftülükleri, BTTA’nın iradesi hilafına tamamen kendi yönetimi altına almaya çalışması kabul edilemez bir durumdur.

Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış dinî alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, Müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dinî kurumlarının işleyişine ve liderlerinin seçilmesine bu tür baskıcı yasalarla ve uygulamalarla müdahale etmemektedir.

Yunanistan’ı bir kez daha uluslararası hukuka saygı göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve diğer ilgili anlaşmalardan kaynaklanan ahdî yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye davet ediyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Global

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Gündem haberleri Batı Trakya Müftülükleri