9 maddede İnsan Hakları Eylem Planı

Recep Tayyip Erdoğan
9 maddede İnsan Hakları Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. İşte 9 maddede İnsan Hakları Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tanıtım toplantısı ile açıkladı.

Eylem planı, 11 ilke ve 9 amaçtan oluşuyor. İşte 9 maddede İnsan Hakları Eylem Planı

1- Daha Güçlü İnsan Hakları Koruma Sistemi

* AB ve Vize Serbestisi Diyaloğu’ndaki çalışmalara hız verilecek.

* Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru daha etkin hale getirilecek.

* Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kurulacak.

* Siyasi parti ve seçim mevzuatında değişiklik yapılacak.

2- Yargı Bağımsızlığı ve Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi

* Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlanacak, isteği olmadan tayin edilemeyecek.

* Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim alanı genişletilecek.

* Terfi ve teftiş mekanizması yeniden yapılandırılacak.

* İdari yargıda gerekçeli karar 30 gün içinde yazılacak.

3- Hukuki Öngörülebilirlik ve Şeffaflık

* İdareye başvurularda cevap süresi 60 günden 30 güne inecek.

* Doğrudan AB Yatırımları İzlenmesi Hakkındaki Çerçeve Kararı ile uyumlu hukuki düzenlemeler yapılacak.

* Yargıtay ve Danıştay üyeliği ile ünvanlı görevler için kıdem şartı aranacak.

* Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararları kamuoyunun erişimine açılacak.

* Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kurulacak.

4 - İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi

* İfade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gözden geçirilecek.

* Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlar yeniden ele alınacak.

* Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbir alınacak.

* Kamu ve özel sektör çalışanı ve öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli sayılacak.

5- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi

* Katalog suçlarda somut delile dayanma şartı getirilecek.

* Tutuklama kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecek.

* Mesai saati dışında gözaltına alma uygulamasına son verilecek.

* Mazeretsiz duruşmaya gelinmediğinde davanın düşürülmesiyle ilgili düzenleme yapılacak.

6- Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğü ile Özel Hayatının Güvence Altına Alınması

* İşkence iddiasında zaman aşımı kalkacak.

* Olay yeri arama işlemleri dijital kayıt altına alınacak.

* Kadına şiddet suçları için kurulan özel soruşturma büroları yaygınlaşacak.

* Tek taraflı ısrarlı takip suç olacak.

* Eşe karşı işlenen suçlar boşanmış eşi de kapsayacak.

7 - Mülkiyet Hakkının Daha Etkin Korunması

* Kamulaştırma mevzuatı yeniden ele alınacak.

* İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususlar ivedi yargılamayla çözülecek.

* İmar Planı Denetleme Sistemi oluşturulacak.

* Yerleşik yargı içtihatlarının takibiyle kurumların yetkileri artırılacak.

8- Kırılgan Kesimlerin Korunması ve Toplumsal Refahın Güçlendirilmesi

* Çocuklar dijital risk ve siber zorbalıktan korunacak.

* Çocuk mahkemeleri artık cübbesiz olacak.

* Engellilerin kamuda istihdamı kolaylaştırılacak.

* Hayvanları "can" olarak gören mevzuat değişikliği yapılacak.

* Uyuşturucuyla mücadelede ÇEMATEM ve AMATEM sayısı artacak.

9- İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık

* Kolluk görevlilerinin eğitiminde insan hakları daha etkin olacak.

* Hakim, savcı ve avukat adayları Anayasa Mahkemesi'nde staj yapabilecek.

* Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi 5 yıla çıkacak.

* Adliyelerde basın sözcülüğü etkinleştirilecek.

* İlk ve orta öğretimde insan hakları dersi olacak.

* Yurt dışında eğitim için İnsan Hakları Araştırma Bursu verilecek.

Kaynak: Haber Global TV

İnsan Hakları Eylem Planı tam metni Recep Tayyip Erdoğan