Neyin fiyatı ucuz, neyin fiyatı pahalı, maaşın durumu nasıl oldu?

Ekonomi haberleri dolar Türk lirası
Neyin fiyatı ucuz, neyin fiyatı pahalı, maaşın durumu nasıl oldu?
Türk Lirası 2021 yılında dolar karşısında yüzde 50 civarında değer kaybetti. Fotoğraf: Shutterstock

Zam kelimesini duymadığımız gün yok. Başta asgari ücrete olmak üzere özel sektörde de oransal olarak çalışanların maaşlarına yüksek zamlar yapılıyor. Peki yeni ücretler hayat pahalılığına karşı nasıl performans gösterecek? Herkesin biraz kafası karıştı...

Her yeni yılda olduğu gibi pek çok ürüne zam geldi. Bu yıl gelen zamlar yüzde 36’lık yıllık enflasyonun da etkisiyle önceki yıllara göre çok daha fazla hissedildi. Mekanlarda kahveyi 40 TL üzerine içmeye başladık, benzin zamlarından dolayı otomobiller eskisi kadar rahat yola çıkamıyor. Bazen satın almadan önce bir ürünün fiyatının o kadar pahalı olacağını düşünüyoruz ki kafamızdaki fiyattan daha az bir ücret ödediğimizde seviniyoruz ancak 2-3 yıl öncesini düşünürsek yine çok yüksek fiyat ödemiş oluyoruz.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi ile birlikte bu miktarın altında ama eskiden asgari ücretin üzerinde alan çalışanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Toplumun eline geçen para arttıkça ürün mal ve hizmetlerin de fiyatına zam geliyor. Gerek çalışanların ücretleri gerekse de mal ve hizmet fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle şu an neyin fiyatının uygun neyin fiyatının pahalı olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

NEYİN FİYATI UCUZ NEYİN FİYATI PAHALI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Başlevent şu an ürünlere gelen hangi zamların maliyet artışı kaynaklı olduğunu hangisinin ise fahiş fiyattan olduğunu vatandaşların anlayamadığını söyledi.

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Baki Demirel ise bütçesinin önemli bir kısmını ısınma ve enerjiye harcayan vatandaşların zamları daha fazla hissedeceğini söylerken, “Elektrik gibi harcamaları n toplam harcamalardaki payı düşük olanlar, zamları elbette hissedecekler ama yoksulların hissettiği kadar hissetmeyecekler. Bu zamların farkına varmak farklı bir şey” ifadelerini kullanıyor.

MAAŞ İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?

Şubat ayından itibaren asgari ücretli vatandaşlar, memurlar ve emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. Özel sektörde de pek çok çalışan şubat ayında zamlı maaşını alacak. Şimdi ücretli çalışanların önemli bir bölümü aldıkları ücret artışlarının zamlar karşısında kendilerini ne kadar koruyacağını görecek.

Başlevent, “Yüksek enflasyon ortamında neyin ne olduğunu görmek gerçekten zor” demekte.

Doçent Doktor Baki Demirel ise insanların maaşlarının asıl değerini gelirlerinin enflasyon kadar artmadığını hissederlerse anlayacaklarını söylüyor.

HARCAMALARINI 'RAHATÇA' YAPANLAR VAR...

Bazı vatandaşlar ise hayat pahalılığının getirdiği kısıtlılık hissini üzerilerinden atmak için harcamalarında biraz rahat davranıyor. Başlevent, “Gelecekteki tüketimin öne çekilmesi hoş bir durum değil. Şu an için ekonomide canlanma yaratabilir fakat önümüzdeki aylarda talep eksikliği olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullanıyor.

Baki Demirel ise insanların gelecekte enflasyonun daha da artacağı kaygısını taşıdığını, harcamalarını kredi kartı ile yaptıklarını söyledi. Demirel, talebi öne çekmenin enflasyonu da yükselttiğini aktarırken, “Ekonomi politikalarının enflasyon odaklı olmadığını gördüklerinde gelecekte enflasyonun artacağı endişesiyle bu harcamalarını öne çekiyorlar” diyor.

ELİNDE PARASI OLAN ALIM GÜCÜNÜ KORUDU MU?

Başlevent son yedi ayın sermaye sahipleri için olumlu geçtiğini şu sözlerle ifade etti: 'Paradan para kazanma' dönemini bitirme amacıyla yapılan ekonomik tercihler zengini daha zengin yaptı. Döviz birikimleri, gayrimenkuller çok değerlendi. Borsadaki hisseler yüzde 50 değer kazandı. Dolayısıyla bu geride bıraktığımız 7 aylık dönem servet sahiplerinin servetlerini büyüttüğü ve alım güçlerini koruduğu bir dönem oldu.

Baki Demirel geliri 10 bin TL’nin altında olan vatandaşların tasarruf yapamadıklarını ifade ederken, zenginlerin toplam harcama gelirleri içinde yiyecek, ulaşım, gıda, kira gibi masrafların düşük yer tuttuğu için hayat pahalılığını o kadar hissetmediklerini söylüyor. Demirel dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zenginin daha zengin olduğu bir dönemden geçildiğini söylerken, “Şunu unutmamak lazım enflasyondan en fazla etkilenen kesim ücretli kesimlerdir” ifadelerini kullandı.

*1 Ocak 2021-31 Aralık 2021*
*1 Ocak 2021-31 Aralık 2021*

Kaynak: Web Özel

dolar türk lirası ekonomi haberleri