Merkez Bankası'ndan çalışma tebliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Türkiye'de Enflasyon Sürecinde Beklentilerin Rolü: Dinamikler Son Dönemde Değişti mi?" konulu bir çalışma tebliği yayımladı.

23.02.2021 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Türkiye'de Enflasyon Sürecinde Beklentilerin Rolü: Dinamikler Son Dönemde Değişti mi?" konulu bir  çalışma tebliği yayımladı.

 

Tebliğde şöyle denildi:

"Bu çalışmada, enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri üzerindeki rolü incelenmektedir. 2018 yılındaki kur şokunu takiben enflasyonda yaşanan artış, enflasyonun beklentiler dâhil ana belirleyicilerine karşı duyarlılığının değişip değişmediğini analiz etmeye yönelik ilgi çekici bir dönem sunmaktadır. Bu amaçla, çalışmada enflasyon dinamiklerindeki değişimleri detaylı olarak inceleyebilmek için parametreleri zamana göre değişen bir Phillips Eğrisi modeli tahmin edilmektedir. Eşanlı olarak enflasyon beklentilerinin formasyonunun nasıl şekillendiği de 2018 yılının ikinci yarısından sonra enflasyondaki hızlı yükseliş ve akabindeki kademeli düşüş dikkate alınarak incelenmektedir. Çalışmadaki sonuçlar, enflasyon beklentilerinin enflasyon dinamikleri üzerinde önemli bir rolü olduğunu ve enflasyonun beklentilere duyarlılığının son dönemde pek değişmediğini ortaya koymaktadır. Bu esnada, enflasyonun döviz kuruna duyarlılığı keskin bir şekilde artmış ve sonrasında sadece kısmen düzelmiştir. Öte yandan en dikkat çekici değişim, beklenti oluştururken geçmiş enflasyona verilen ağırlıkta yaşanmış iktisadi ajanlar gerçekleşen enflasyona daha fazla önem atfetmeye başlamıştır.

Sonuçlarımız genel olarak, enflasyon beklentileri ve döviz kuru  hareketlerinin Türkiye'de enflasyonun ana belirleyicileri olduğunu ve  bu iki değişken arasındaki etkileşimin enflasyon üzerindeki etkiyi  daha da artırdığını ortaya koymaktadır."

Sıradaki Haber Yükleniyor