İngilizlerin yüzde 62'si 'Hristiyan değilim' dedi

İngiltere'de Ulusal Toplumsal Araştırma Merkezi'nin anketi, ülkede dinle ilgili ilginç bir sonuç ortaya koydu. Ülkede kendini Hristiyan olarak nitelendirenlerin oranı 10 yıl içerisinde yüzde 50'den 38'e indi. Dinim yok diyenler yüzde 52'ye çıktı

11.07.2019 14:29

İngiltere Ulusal Toplumsal Araştırma Merkezi'nin anketine göre, ülkede kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı 2008-2018 döneminde yüzde 50'den yüzde 38'e düştü. Bu oransal düşüş akıllara Prof. Stephen Bullivant tarafından yapılan Avrupa'nın Genç Yetişkinler ve Dinleri araştırmasını getirdi. 2018'de yayınlanan bu araştırmaya Avrupa'nın yarısından fazlası 100 yıl içerisinde hiçbir dine mensup olmadığını söyleyecek.

İngiltere Ulusal Toplumsal Araştırma Merkezi'nin anketine dönersek... Kuruluşun yaklaşık 3 bin kişiyle gerçekleştirdiği "İngiliz Toplumsal Tutumları" başlıklı araştırmasına göre, ülkede kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı son on yıllarda dramatik şekilde azaldı.

Araştırmaya göre, bu oran 1983'te yüzde 66 iken, 2008'de yüzde 50'ye, 2018'de ise yüzde 38'e geriledi.

Ülkede hiçbir dini benimsemediklerini söylenlerin oranı ise 1983'te yüzde 31 iken, 2018'de yüzde 52'ye yükseldi.

Ülkede kendisini "çok veya aşırı din dışı" olarak tanımlayanların oranı ise 1998-2018 döneminde yüzde 14'ten yüzde 33'e çıktı.

İngilizlerin yüzde 63'ü dinlerin dünyaya barıştan ziyade çatışma getirdiğini düşünürken, yüzde 21'i kiliselere ve dini kuruluşlara hiç güvenmediğini söyledi.

MÜSLÜMANLARIN ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Araştırmaya göre, 1983'ten bu yana İngiltere'de diğer dinlerin mensuplarının sayısı, kısmen göçe de bağlı olarak arttı.

Bu kapsamda İngiltere'deki Müslümanların oranı 1983'te yüzde 1'den 2008'de yüzde 3'e, 2018'de de yüzde 6'ya yükseldi.

Ülkede dinin rolünün azaldığı tespit edilen araştırmaya göre "Bilime çok fazla güvenirken, duygulara ve dine yeterince güvenmiyoruz" ifadesine katılanların oranı 1993'te yüzde 46 iken, 2018'de yüzde 27'ye düştü.

Resmi dinin Hristiyanlık olduğu İngiltere'de, Kraliçe 2. Elizabeth resmi kilise olan Anglikan Kilisesinin de lideri konumunda bulunuyor. Ülkedeki 26 Anglikan piskopos parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında yer alıyor.

Sıradaki Haber Yükleniyor