Katalonya'nın simgesi aslında bir Kapadokyalı: Sant Jordi'nin Anadolu'ya uzanan öyküsü

İspanya hristiyanlık
Katalonya'nın simgesi aslında bir Kapadokyalı: Sant Jordi'nin Anadolu'ya uzanan öyküsü

Katalonya'nın en büyük efsanelerinden biri Sant Jordi'dir. Bir ejderhanın Montblanc kasabasına saldırmasıyla başlayan ve öfkesini yatıştırmak için her gün komşulardan birini rastgele yutmasıyla devam eden bir öykü. Sıra bir gün halkı için ölmeye hazır olan kralın kızına gelir.

Ancak Ejderha genç kızı yutmadan Jordi adlı bir şövalye elinde mızrakla canavarın karşıına çıkar ve onun öldürür. Jordi, kurtardığı prensese ejderhanın kanından fışkıran bir gül fidanı verir. Söylentiye göre de eşlere ve sevgililere gül verme geleneği de böyle başlar.

Her yıl 23 Nisan'da binlerce Katalan çocuğu Sant Jordi efsanesiyle tanışıyor.

Peki kim bu Sant Jordi?

Sant Jordi aslında Kapadokyalı bir Roma askerib Peki ne oldu da bu asker Katalonya'nın simgesi haline geldi?

Aslında Sant Jordi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Bilinenler şu an Türkiye toprakları içnide bulunan Kapadokya'da doğmasıyla sınırlı. 4. yüzyılda geçen bu hikayede Romalı bir subayın oğlu olan Jordi, daha çocukken babasını kaybediyor. Reşit olunca da babasının izinden giderek orduya yazılıyor.

Katalonya'nın simgesi aslında bir Kapadokyalı: Sant Jordi'nin Anadolu'ya uzanan öyküsü - Resim : 1

Efsaneye göre Jordi hızla yükseliyor ve İmparator Diocletianus'un kişisel muhafızlarının arasına giriyor. Bu dönemde Roma İmparatorluğu'nun hemen hemen her yerinde Hıristiyanlara yönelik zulüm yapılmasını emreden bir ferman yayınlanıyor. Jordi, Diocletianus'un bu emrine itaat etmeyi reddediyor ve Hıristiyan oluyor. Bunun üzerine yakalanıp inancından vazgeçmeye zorlanıyor. Gördüğü işkenceye rağmen dinine sadık kalıyor. Bunun üzerine 23 Nisan 303'de Nicomedia surları önünde başı kesilerek öldürülüyor.

Jordi bir kült haline gelip efsanesi tüm imparatorluğa yayılıyor. 5. yüzyılın sonunda Papa I. Gelasius tarafından aziz ilan ediliyor. Böyle adı daha da hızlı yayılıyor. 13. yüzyılın ortalarında Keşiş Santiago de la Voragine, Altın Efsane adıyla bir kitap yazıyor. İçinde 180 Hıristiyan azizinin hayatının yer aldığı kitapta Sant Jordi'nin öyküsü de bulunuyor. Ancak Voragine, Jordi'nin hikayesi 'vahşi bir ejderha' ekliyor. Kitapta Jordi'nin ejderhayla Libya'da yüzleştiğini yazsa da efsane yayıldıkça her halk onun ejderhayla savaşını kendine mal ediyor.

Sant Jordi kültü ilerleyen dönemde yayılımını hızlandırırken Cermen Tarikatı ve Tapınak Şövalyeleri gibi kurumlar tarafından koruyucu aziz olarak kabul ediliyor.

Katalonya'nın simgesi aslında bir Kapadokyalı: Sant Jordi'nin Anadolu'ya uzanan öyküsü - Resim : 2

İspanya'da da Sant Jordi'ye olan saygı Aragon tahtında kök salıyor ve birçok kral, askeri başarılarından önce Sant Jordi'den yardım istediğini söylüyor. Hatta I. James, Mallorca'nın fethinde ordusuna Sant Jordi'nin liderlik ettiğini anlatıyor.

Aragon Kralları ve Barcelona Kontları günlüklerinde ise Alcoraz savaşında yine onun varlığından söz ediliyor.

15. yüzyılın ortalarında Aragon Kralı II. John, Sant Jordi'nin himayesini tüm topraklarında resmi olarak tanıyor. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen Sant Jordi'nin hala anılmasının nedeni de bu.