Venezuela

Venezuela

Venezuela, Güney Amerika'nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Başkenti Caracas'tır. Venezuela'nın doğusunda Atlantik Okyanusu, batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ile komşudur. Kuzeyde ise Karayip Denizi ile çevrilidir. Ülkenin resmi adı "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti"'dir.

Ekonomisi büyük ölçüde petrol endüstrisine dayanmaktadır. Venezuela, dünya genelinde en büyük petrol rezervlerinden birine sahiptir ve bu nedenle petrol, ülkenin ana ihraç ürünüdür. Ancak, ekonomik dalgalanmalar, politik belirsizlik ve diğer faktörler nedeniyle ekonomisi zorlu bir dönemden geçmektedir.

Ülkede siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılar, toplumun yaşam koşullarını olumsuz etkilemiştir. Bu durum, göç dalgalarına ve sosyal sorunlara neden olmuştur.

NICOLAS MADURO

ARJANTİN