Naci Görür

Naci Görür

Naci Görür 1947 yılı Elazığ doğumlu Türk jeolog, deprem bilimci, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve akademisyendir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan Görür, havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları ile tanınmaktadır.

Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır birisi olarak öne geçmektedir.