Son dakika! Dörtlü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı

NATO İsveç Finlandiya
Son dakika! Dörtlü zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı

Alınan son dakika bilgisine göre, NATO öncesinde gerçekleştirilen dörtlü zirvenin ardından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı. Türkiye, dörtlü zirveden somut kazanımlarla çıktı.

Alınan son dakika bilgisine göre, NATO öncesinde gerçekleştirilen dörtlü zirvenin ardından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı. Türkiye, dörtlü zirveden somut kazanımlarla çıktı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün açıklamasına göre, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini desteklemeyi kabul etti.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:

· PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği.

· Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle dayanışma sergilenmesi.

· PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

· Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

· İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

· Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

· Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

· PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

· Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

· Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

· Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.

PKK/YPG/PYD ile birlikte “FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunun” uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDAKİ ÜÇLÜ ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

1. Bugün, NATO Genel Sekreterinin kolaylaştırıcılığında bir araya gelen Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in temsilcileri müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır. 

2. NATO, müşterek savunma ve güvenliğin bölünmezliği ilkeleriyle ortak değerlere dayalı bir İttifaktır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç Washington Antlaşması’nda belirtilen ilkelere ve değerlere bağlılıklarını ifade ederler. 

3. İttifakın en temel unsurlarından biri üye devletlerin milli güvenliğinin yanısıra uluslararası barış ve istikrara doğrudan tehdit teşkil eden terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. 

4. Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç’e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye’yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

5. Finlandiya ve İsveç, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yeralan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder. 

6. Buna ilaveten, Finlandiya 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Yasası’nda yaptığı bir dizi değişiklikle cezalandırılabilir terör suçları kapsamına yeni faaliyetler  eklemiştir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren bu son değişikliklerle terörist grupların faaliyetlerine katılım suçunun kapsamı genişletilmiştir. Aynı zamanda, kamusal alanda terörizmi tahrik eylemleri ayrı bir suç olarak cezalandırılmıştır. İsveç, yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu’nun 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını daha da tahkim edeceğini teyit eder.

7. Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler. İsveç, NATO Müttefiklerine yönelik olarak silah ihracatına ilişkin milli mevzuatını tadil etmektedir.  Gelecekte, Finlandiya ve İsveç’ten yapılacak savunma sanayii ihracatı Müttefik dayanışmasına ve Washington Anlaşması’nın 3. Maddesi’nin ruhuna ve lafzına uygun  biçimde yürütülecektir.

8. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bugünkü görüşmelerden sonra müteakip somut adımları atacaklarını taahhüt ederler:

Terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerdir.

Finlandiya ve İsveç, ilgili NATO belgelerinin ve politikalarının hükümleriyle uyumlu biçimde terörizmle mücadeleyi kararlılık ve azim içinde yürütecek ve yerel mevzuatlarını bu doğrultuda güçlendirmeye yönelik gerekli tüm adımları atacaklardır.

Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye’yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır.  

Finlandiya ve İsveç, 5. paragrafta kayıt altına alındığı çerçevede, PKK terör örgütünün ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç dezenformasyonla mücadele edeceklerini taahhüt edecek ve yasalarının, Türkiye’ye yönelik şiddeti kışkırtan faaliyetler dahil olmak üzere, terör örgütlerinin propagandası amacıyla istismar edilmesini engelleyeceklerdir.  

Finlandiya ve İsveç, silah ihracatına dair mevzuatlarının Müttefiklere yönelik yeni taahhütleri mümkün kılmasını ve NATO’daki üyelik statüleriyle mütenasip olmasını temin edeceklerdir. 

Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin askeri mobilite konusundaki PESCO projesine katılımı dahil olmak üzere, Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan Müttefiklerin Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın mevcut ve müstakbel girişimlerine mümkün olan en geniş şekilde dahil edilmesine destek vereceklerdir.

9. Bu adımların hayata geçirilmesi için, Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edeceklerdir. Daimi Ortak Mekanizma diğer ülkelerin katılımına açık olacaktır. 

10. Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder.

PKK'nın yanı sıra PYD\YPG'nin ve FETÖ'nün terör örgütü olarak uluslararası arenada karşılık buluyor olması, Türkiye'nin tezlerinin kabul ediliyor olması, bugünkü zirveden Türkiye adına çıkan en önemli kazanım, en önemli sonuç diyebiliriz.

DAĞLI: TÜRKİYE, TÜM İSTEDİKLERİNİN KAĞIT ALTINDA TAAHHÜDÜNÜ ALMIŞ DURUMDA

Madrid'de bulunan Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen dörtlü zirvenin ardından sağlanan üçlü anlaşmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

-Şunu söylemek de fayda var. Türkiye, tüm istediklerinin kağıt altında taahhüdünü almış durumda.

-Bir mutabakat sağlandığı duyuruldu. Türkiye, NATO gibi dünyanın en güçlü askeri ittifakının nezdinde PKK'nın unsurlarının tamamının bir terör örgütü olduğunu muhataplarına kabul ettirmiş oldu. Bunun yanında FETÖ de var. Bunlar çok önemli kazanımlar. Silah ambargoları da kalkıyor. Bu da çok önemli bir başlık.

-PKK'nın yanı sıra PYD\YPG'nin ve FETÖ'nün terör örgütü olarak uluslararası arenada karşılık buluyor olması, Türkiye'nin tezlerinin kabul ediliyor olması, bugünkü zirveden Türkiye adına çıkan en önemli kazanım, en önemli sonuç diyebiliriz." 

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDAKİ SİYASİ İSTİŞARELER ANKARA'DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek düzenli siyasi istişarelerin, yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Bakanlıktan, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA, TÜRKİYE İLE İMZALANAN ÜÇLÜ MEMORANDUMDAN MEMNUN

İsveç ve Finlandiya liderleri, NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzaladıkları üçlü memorandumdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Andersson, "İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsveç halkı için bu anlaşmanın değerli olduğunu aktaran Andersson, "İsveç ve İsveç halkının güvenliği için bu anlaşmaya varmamızın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çok uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Andersson, İsveç'te 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek terör yasasını sıkılaştırdıklarının altını çizdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de gelecek hafta Brüksel'de yapılacak katılım müzakerelerinin ardından İsveç'in NATO davet statüsünü resmen alacağını kaydetti.

FİNLANDİYA: ÜÇLÜ MEMORANDUM, GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI DESTEĞİ GENİŞLETME TAAHHÜDÜDÜR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ortak memorandumumuz, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini genişletme taahhüdünün altını çiziyor. NATO müttefiki olmamız bu taahhüdü daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki haftalarda Türkiye'nin terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve ülkesinin bu endişeleri sürekli ciddiye aldığını belirten Niinistö, Finlandiya'nın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını dile getirdi.

Niinistö, şunları kaydetti:

"Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO'nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacak. Terörle mücadele, silah ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki iş birliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal olarak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya devam ediyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği yolundaki bu aşamayı tamamladığım için çok memnunum. Şimdi burada, Madrid'de gelecekteki müttefiklerimizle Finlandiya'nın NATO'daki rolü hakkında verimli görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum."

ABD BAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, zirveden anlaşmayla ayrılan üç ülkeyi tebrik etti.

Biden, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi imzaladıkları üçlü ortak bildiriden dolayı tebrik ediyorum. Bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO davet edilmesi adına hayati bir adım. Bu adım ittifakımızı güçlendirecek ve ortak güvenliğimizi pekiştirecek. Zirveye başlamak için muhteşem bir yol." ifadelerine yer verdi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI: FİNLANDİYA, NATO'NUN TERÖRLE MÜCADELE BELGELERİNE VE POLİTİKALARINA TAMAMEN BAĞLI KALACAK

İspanya’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri arasında Dörtlü Zirve gerçekleştirildi. Dört Zirve sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya ‘Üçlü Muhtıra’ imzaladı. İmza töreni sonrasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö adına başkanlık sitesinden yapılan basın açıklamasında “Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO'nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacaktır” denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan basın açıklaması;

“Bugün Madrid'de NATO Zirvesi başlamadan önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in desteğiyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme sonucunda Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma davetini destekleyeceğini teyit eden üçlü bir Muhtıra imzaladı. NATO'ya katılımımızın somut adımları, önümüzdeki iki gün içinde NATO Müttefikleri tarafından kararlaştırılacak, ancak bu karar yakın.

Ortak Muhtıramız, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini artırma taahhüdünün altını çiziyor. NATO Müttefikleri olmamız bu taahhüdümüzü daha da güçlendirecektir.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdi. Finlandiya bu endişeleri sürekli olarak ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO'nun terörle mücadele belgelerine ve politikalarına tamamen bağlı kalacaktır.

Terörle mücadele, silah ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki işbirliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal olarak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya devam ediyor.

Finlandiya'nın NATO üyeliği yolundaki bu aşamayı tamamlamaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi burada, Madrid'de gelecekteki Müttefiklerimizle Finlandiya'nın NATO'daki rolü hakkında verimli konuşmalar yapmayı dört gözle bekliyorum.”

 

 

Kaynak: Haber Global

türkiye İsveç Finlandiya NATO son dakika