MEB'den karar: Sınıf mevcudu yüzde 25 artırıldı

MEB
MEB'den karar: Sınıf mevcudu yüzde 25 artırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle bazı özel okullardaki sınıfların öğrenci sayısı yüzde 25 artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre bazı özel okulların kapasitesi yüzde 25 artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre sınıflar artık daha kalabalık olacak. 

Eski yönetmelikte fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24 olan üst sınır 30’a çıkartıldı.

Böylece özel mesleki ve teknik liselerde kapasite yüzde 25, özel fen ve sosyal bilimler liselerinde kapasite yüzde 13.3 arttırılmış oldu.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK

MADDE 1-20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

MEB