İçişleri Bakanlığı'ndan "İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmıyor" iddialarına açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Dr. Savaş Karabulut'un "İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmıyor" iddialarına yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Değerlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılamayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur" dedi.

28.04.2021 19:38 | Son Güncelleme : 28.04.2021 19:40

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,  Dr. Savaş Karabulut'un "İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmıyor" iddialarına yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Savaş Karabulut'un İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmadığına dair bir gazete vediği demeç ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur

AFAD'ın 2014 yılında devreye aldığı Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yerel ölceğe uygulayan il Afet Müdahale Planları tüm illerde yapılmıştır. İl planları, içerisinde yer alan çalışma grubu operasyon planlarıyla birlikte yapılandırılmıştır. Bu planlardan biri olan İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasaryalan 26 çalışma gurubu operasyon planı bulunmaktadır. Tahliye ve Yerleştirme operasyon grubu planı, bu planlardan yalnızca biridir. Afetzedelerin acil toplanma alanlarında bir araya gelmesinden transfer noktalarına ve geçici barına merkezlerine ulaştırılmasına ve gerekirse destek illerine götürülmesine kadar geniş bir süreci detaylı şekilde planlamaktadır. Son bir buçuk yıllık dönemde İstanbul'ımn depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır. 

Bununla birlikte İstanbul'un afet öncesi hazırlıklarına odaklanan İl Afet Rizk azaltma planı yapılmaktadır. Bu planda, afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemleri yer almaktadır. Plan, İstanbul'da güvenle yaşanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek afet risk azaltma bilinicini oluşturmak,  paydaşlar arasındaki iş birliğini artımak, afet sonrasında müdahale iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektöri üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları İRAP'ın hazırlanma sürecinde yer almaktadır. Çok paydaşlı bir süreçle hazırlanan İRAP'larda ,afet riskini azaltacak her bir eylem için sorumlu ve destekleyici paydaşlar belirlenmektedir.

AFAD, çalışmalarını, İstanbul'un depreme ve tüm afetlere karşı tamamen dirençli olması için sürdürmektedir. Bir plan elbette eleştirilebilir, ancak ilgilinin bu yaptığı eleştiri değildir.

Değrlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılmayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur. Bu açıklamaları yapabilen kişinin diplomasının gerçekliği ile ilgili tereddütler oluşmuş olup, konunun ilgili mercilerce bu yönüyle incelenmesi yerinde olacaktır

 

,

Kaynak: Haber Global

Sıradaki Haber Yükleniyor