Türkiye Hazine'si 2020'de ne kadar borç ödeyecek?

Türkiye Hazine'si 2020'de ne kadar borç ödeyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Hazine Finansman Programı'nı yayımladı. Buna göre 2020 yılında 129 milyar TL'si faiz, toplam 352 milyar TL borç ödemesi yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl yaklaşık 222,6 milyar lira anapara ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesi, 299,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde, 2019 yılı gelişmeleri ve 2020 yılı öngörülerini içeren "Hazine Finansman Programı" yayımlandı. 

Programda, 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) 30 Eylül'de yayımlandığı, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın da 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu anımsatılarak, programın, YEP ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlandığı belirtildi. 

Programa göre, geçen yıl 59,3 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi bu yıl ocak-ekim döneminde 28,2 aya geriledi. Yüzde 17,5 olan sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de aynı dönemde yüzde 20,2 seviyesinde gerçekleşti. 

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2012'de ihraç edilen ve 2013 yılından itibaren yurt içi piyasada düzenli ihracına başlanan kira sertifikaları enstrümanında da şubat, haziran ve ağustos aylarında iç piyasada toplam 3,9 milyar lira tutarında Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı. 

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ilk defa Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları bu yıl da sürdürüldü. 

Diğer taraftan, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla bankalara ve yatırım fonlarına yönelik ihraçlara başlandı. Bu yıl yapılan ihraçlar sonucu 9,5 ton altın tahvili ve 62,5 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 72 ton altın karşılığı senet ihraç edildi. 

2020 YILINDA ÖDENECEK BORÇ: 352 MİLYON TL

Programın 2020 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 222,6 milyar lira anapara ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 287 milyar lirasının iç borç, 65,1 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 229,5 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar lirasının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması planlanıyor. 

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 5,1 milyar lira olması bekleniyor. 

Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış piyasa program kredileriyle toplam 9,6 milyar dolarlık dış finansman elde edilmesi hedefleniyor. 

300 MİLYON TL İÇ BORÇLANMAYA GİDECEK

Bu öngörüler doğrultusunda, 2020 yılında 299,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlanıyor. 

Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor. 

Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecekler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payı ve nakit-borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin belirli bir seviyede tutulması öngörülüyor. 

Programa göre, 2020 yılı itfa profili çerçevesinde, farklı vadelerde Türk lirası cinsinden sabit kuponlu tahvillerin "gösterge tahvil" olarak ihracı sürdürülecek. 

Türk lirası cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar ve tahviller, ihalelere endeksli farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, uzun vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek. 

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları sürdürülecek, Türk lirası cinsinden kira sertifikalarının şubat, nisan, eylül ve kasım aylarında ihraçları gerçekleştirilecek. 

Piyasa katılımcılarının yurt içinde döviz cinsi kira sertifikası talebi veya ilave talepleri ayrıca değerlendirilecek. 

Aylık nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve "Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik"te yer alan finansman araçları kullanılabilecek. 

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek, ihalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.

Hazine