Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası teşvik edilecek

Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması" başlıklı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TL'ye teşvik edici politikalar uygulanacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada enflasyonun birinci öncelikli olduğu ve Türk lirası kullanımının teşvik edileceği vurgulandı. 

Açıklama şöyle:

"Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir, Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir, Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek,
böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır, Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir, Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir, Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır"

Kaynak: Haber Global

ekonomi haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı türk lirası