Finansal hizmetler güveninde artış

Ekonomi haberleri abd doları Merkez Bankası
Finansal hizmetler güveninde artış

Temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 162,3 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 162,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, temmuzda bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 162,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar zayıfladı, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güç kazandı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir miktar güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlenirken, gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise bir miktar zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son 3 ayda ve gelecek üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, AB içindeki yurt dışı piyasalarda güçlenirken, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda ise zayıfladı.

Temmuz ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3,3, 4,9 ve 28,0 puanlık artış gerçekleşti.

 

Kaynak: Haber Global TV

Finansal Hizmetler Merkez Bankası