Kanlı saldırılarda yeni tehlike! Pimi çekilmemiş el bombalı saldırılar çoğaldı

Gündem haberleri Asayiş Cinayet İstanbul Silahlı saldırı haberleri Şifa Kaymak
Kanlı saldırılarda yeni tehlike! Pimi çekilmemiş el bombalı saldırılar çoğaldı

Son dönemde Türkiye’de pimi çekilmemiş el bombalı saldırılar önemli ölçüde arttı. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylar, toplumda büyük endişe ve korkuya neden oldu. Uzmanlar el bombalı saldırılarla ilgili bir an önce tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son dönemde Türkiye'de pimi çekilmemiş el bombası saldırılarında artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sultangazi ve Başakşehir ilçesinde meydana gelen olaylar, bu saldırıların ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Özellikle bir tekstil atölyesine yönelik gerçekleştirilen saldırı, toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Güvenlik güçleri, bu tür olayların önüne geçmek ve saldırganları adalete teslim etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak bu olaylar daha fazla önlem alınması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan ve Ceza Hukukçusu Mehmet İlker Birgan Türkiye'deki cinayetlerde silah kullanımının yaygınlığına ve el bombaları kullanımının da tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekerek haberglobal.com.tr'den Şifa Kaymak'a değerlendirmelerde bulundu.

3. SAYFA HABERLERİ ARTTI

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan yaptığı değerlendirmede "Resmi verilere göre ruhsat talebinde azalma var. Bizim 3. sayfa haberlerinde ise maalesef artış var. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılında 67 bin, 2022 yılında da 69 bin kaçak silah ele geçirilmiş. Bunlar daha çok asayiş uygulamalarında ele geçirenler." ifadesini kullandı.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Akcan "Ruhsatsız silah taşıma suçu, 6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesinde düzenlenen, taşıma ruhsatı olmadığı halde silah taşınması durumuyla ortaya çıkan suçtur.6136 sayılı Kanun’un 13/1 maddesinde “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” ifadesi yer alır. Toplam bir yıl içinde 639 binden fazla ateşli silah ele geçirildi. Cezalandırılması biraz zaman alıyor. Yüzde 34'ü kovuşturmaya gerek kalmadan ceza karşılığı olmuyor. Yüzde 42.14'ü de kamu davası açılıyor. Geri kalan ise diğer kararlar alınıyor. Sonuç olarak cezalar caydırıcı değil." şeklinde konuştu.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan
Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Uzman Dr. Ayhan Akcan

 

"HER YIL YÜZDE 80 CİVARINDA ATEŞLİ SİLAHLA CİNAYET İŞLENİYOR"

Akcan oranların ciddi boyuta ulaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Erişim mevcut piyasaya göre çalışmıyor. İnternet reklam yasağı yok, teşhir yasağı yok, devir yasağı yok. Mevcut yasada bunlar işlemediği için her yıl yüzde 5 civarında artıyor. Her yıl yüzde 80 civarında ateşli silahla cinayet işleniyor. Ciddi bir olay. Mevcut yasanın bir an önce çıkarılması gerekiyor.

"PİMİ ÇEKİLMEMİŞ EL BOMBASI SALDIRILARI BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Akcan yeni tehlikeyi vurgulayarak uyardı:

Eskiden pompalı silahlar problemdi. Onu bir nebze de olsa kontrol altına aldılar. Şimdi de el bombası çıktı. Bu gelecek için büyük tehlike arz ediyor. Umarım en kısa sürede işler çığrından çıkmadan kontrol altına alınabilir.

KAÇAK SİLAHLARA ERİŞİM KOLAY HALE GELDİ

Ceza Hukukçusu Mehmet İlker Birgan yaşanan olaylara ilişkin "Son dönemlerde yaşanan adli olaylarda tabanca, tüfek gibi ateşli silahların yanında özellikle toplum güvenliği için tehlike arz eden tehlikeli yakıcı, patlayıcı, zehirleyici maddelerin de olaylarda kullanılmaya başladığını sıklıkla görmekteyiz. Özellikle kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, tehdit gibi suçların ateşli silahların yanı sıra yakıcı patlayıcı, zehirleyici özellik arz eden, dinamit, el bombası gibi silahlarla işlendiğini sıklıkla duyar olduk. Çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütlerinin faaliyetleri kapsamında kullanımları ortaya çıkan tehlikeli maddelerin artık adli vakalarda kullanıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ceza Hukukçusu Mehmet İlker Birgan
Ceza Hukukçusu Mehmet İlker Birgan

 

Birgan cezalarla ilgili ise şunları söyledi:

"5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 174. Maddesinde yer alan kanuni düzenleme ile “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” ağır cezai yaptırımlara tabii tutulmuştur. Özellikle 6136 sayılı Ateşli silahlar, bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçları ile karşılaştırıldığında; tehlikeli madde olarak kabul edilen el bombası, dinamit gibi patlayıcıların, silah, tüfek gibi ateşli silahlara göre daha ağır cezai yaptırımı bulunmaktadır. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 174. maddesine göre “Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.” Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılacağı kanuni düzenlemede yer almaktadır.