Mahkemeden Hakan Peker'e kötü haber!

Magazin Haberleri
Mahkemeden Hakan Peker'e kötü haber!

"Mütemadiyen" adlı şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Hakan Peker'in "ses sanatçıları arasında ayrım yapıldığı" iddiasıyla Rekabet Kuruluna yaptığı başvurunun reddedilmesi Danıştay tarafından hukuka uygun buldu.

Şarkıcı Hakan Peker'in, 2014'te yeni çıkardığı şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kuruluna yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Peker, 2014'te piyasaya çıkardığı şarkısı 'Mütemadiyen'in, bazı radyo kanallarında yayımlanmaması suretiyle ses sanatçıları arasında ayrım yapıldığı iddiasıyla Rekabet Kuruluna başvurdu.

Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü. Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.

"ŞARKININ DİNLEYİCİYE ULAŞMASINDA RADYO DIŞINDA PLATFORMLAR VAR"

Rekabet Kurulu, 2014'te, konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti.

Hakan Peker'in avukatları, Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Peker Müzik Yapım şirketinin açtığı davayı, 2016'da reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, bir sanatçının eserinin dinleyiciye ulaşmasında radyo dışında, CD, dijital müzik yükleme sistemleri, televizyon kanalları, internet siteleri, konserler, reklamlar gibi alternatif platformlar bulunduğu belirtildi.

Dava konusu şarkıya teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok farklı biçimde ulaşılabildiği, piyasanın hakimi olmayan adı geçen radyo kuruluşları arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşma olduğu iddiasının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı aktarılan gerekçede, bu nedenlerle Rekabet Kurulunun ret kararının hukuka uygun olduğu bildirildi.

MAHKEME DE "SANATÇILAR ARASINDA AYRIM YOK" DEDİ

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de 2017'de, Rekabet Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek, iptal istemini reddetti.

Bölge İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine bu kez dosya Danıştay'a geldi.

Danıştay 13. Dairesi, Hakan Peker'in temyiz istemini reddetti, usul ve hukuka uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına, kesin olarak oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA

Hakan Peker mahkeme Danıştay magazin haberleri