Türkiye Barolar Birliği, KDV ve ÖTV artırımının iptali için iki ayrı dava açtı

ÖTV Gündem haberleri Zam
Türkiye Barolar Birliği, KDV ve ÖTV artırımının iptali için iki ayrı dava açtı

Türkiye Barolar Birliği, Katma Değer Vergisi oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi'nin artırılmasına ilişkin 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği, KDV ve ÖTV artırımının iptali için harekete geçti. 

TBB'den yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu öne sürüldü.

Düzenlemenin, dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı savunuldu.

ÖTV'nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesinin de vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa'nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Bu nedenlerle, KDV ve ÖTV miktarlarının arttırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda iki ayrı dava açıldığı bildirildi.

Dava dilekçesinde, düzenlemelerin iptali ile ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması da talep edildi.

 

Kaynak: AA

Türkiye Barolar Birliği KDV ÖTV Danıştay