Milli İstihbarat Akademisi güz döneminde öğrenci almaya başlayacak

ANKARA/DHA
MİT YÖK Gündem haberleri İbrahim Kalın
Milli İstihbarat Akademisi güz döneminde öğrenci almaya başlayacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün açılışını gerçekleştirdiklerini duyurduğu Milli İstihbarat Akademisi, 6 Ocak tarihi itibarıyla faaliyetine başladı. Akademi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. 

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Milli İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetine başladı. Milli İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru koşullarını karşılayan herkes Akademi’deki lisansüstü programlara başvurabilecek. Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek. Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecek.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

Akademinin temel faaliyet alanlarından biri de bilimsel araştırmalar yapmak, Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmek olacak. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenlerin ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedefleniyor. Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye’yi ilgilendiren kritik konularda rapor, analiz gibi yayınlar yapacak. Bu noktada kamuoyu ve karar alıcılar bilgilendirilerek, farkındalık yaratılacak. Milli İstihbarat Akademisi, yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üretecek, bu birikimi uluslararası literatüre aktaracak. Bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturulması da planlanıyor. Akademi aynı zamanda Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine de katkı sunacak.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ

Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri, enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılar olacak. Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek. Enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunurken, öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ NİSANDA DUYURULACAK

Adayların başvuru sürecinde ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünenler aranan adaylar arasında. Başvuru takvimi ve süreci nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Akademi’de yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.

DİPLOMANIN YÖK TANINIRLIĞI VAR

Akademi’den alınan diplomanın YÖK tanınırlığı olacak. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanacak. Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zeka, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütecek. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenleyecek. Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşacak. Dinamik şekilde zaman içerisinde yeni araştırma alanları da kapsama alanına girecek.

AKADEMİ BAŞKANI TALHA KÖSE

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan Köse, George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. George Mason Üniversitesi (ABD), Maastricht Üniversitesi (Hollanda) ve Marmara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde görev aldı ve bölüm başkanlığı yaptı. SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev aldı. Uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürüten Köse'nin, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor. Köse, birçok ulusal ve uluslararası akademik projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.