İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'de

İstanbul
İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'de

AK Parti, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 12 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer milletvekillerinin imzası ile IMF Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini teminen, katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ülkenin finansal rekabet gücünün ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde artırılması, finans ve sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması, yurt dışında yürütülen finansal faaliyetlerin yurt içinden gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasının hedeflendiği teklifle, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması öngörülüyor.

İFM'nin sınırlarının belirlendiği teklifle, alt yapı ve üst yapısının işletilmesi, yönetilmesi ile katılımcı belgesine ilişkin hususlar düzenleniyor. İFM'de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği kamusal izin, ruhsat ve benzeri onay başvurularının yapılabilmesi ile çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere dair kamusal izin ve onay başvurularının yapılabilmesi ve bu süreçlerin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını teminen tek durak büronun kurulması öngörülüyor.

 

 

Kaynak: DHA

Ak Parti AK Parti haberleri son dakika AK Parti haberleri TBMM TBMM haberleri İstanbul Finans Merkezi İFM