Erzincan İliç'teki olay sonrası uzmandan açıklama: Siyanürden zarar görenler tazminat davası açabilir

Gündem haberleri Erzincan
Erzincan İliç'teki olay sonrası uzmandan açıklama: Siyanürden zarar görenler tazminat davası açabilir

Hukukçular, Erzincan İliç'te meydana gelen çevre faciasının Çevre Hukuku bakımından bazı sonuçları olacağını belirtiyor ve vatandaşları uyarıyor.

Doç. Dr. Umut Yeniocak, Erzincan olayında bahsi geçen siyanürün suya ve/veya toprağa karışması ya da işletmenin altın arama faaliyetleri sebebiyle suyun, toprağın, havanın kirlenmesi sebebiyle o çevrede malvarlıkları ve/veya bedensel sağlıkları zarar gören insanların zararlarının tazmin edilmesi talebiyle dava açma hakları bulunduğunu hatırlattı.

MAĞDURLARI KORUYAN MADDE

Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2012 yılında kabul edilen Türk Borçlar Kanunu’nda bu hususla ilgili özel bir maddeye yer verildiğini dile getirdi. Türk Borçlar Kanunu’nun 71. maddesine göre, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmelerin faaliyetlerinden dolayı zarar gören kişilere, bu işletmelerden tazminat talep etme hakkı tanındığına işaret etti. Bu tip tazminat davalarında, diğerlerinden farklı olarak, zarara sebep olan işletme tarafından, her tür önlem alınmış olsa ve zararın oluşmasında işletmenin hiç kusuru olmasa bile işletmeyi işleten kişilerin, zarar görenlere karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlattı.

"DOĞRUDAN İNSANA KARŞI SORUMLULAR"

Özellikle, petrol istasyonları, elektrik iletim hatları, nükleer santraller, kimyasal madde üretim tesisleri ve altın ya da benzeri maden arama işletmelerin, kanunun tarif ettiği ‘önemli ölçüde tehlike arz eden işletme’ tarifine uyduğunu belirten Umut Yeniocak, “Bu işletmeler, faaliyetleri sırasında her tür önlemi almış olsalar dahi Erzincan olayında olduğu gibi, sonuçları ağır olan zararlara sebep olma potansiyeli barındırırlar” diye konuştu. Yenioca, bu nedenle, maden arama faaliyetini yürüten şirketlerin, bu faaliyetlerine yetkili merciler tarafından izin verilmiş olsa dahi, toprağa, suya, havaya ya da doğrudan insanlara verdikleri zararlardan dolayı tazminat ödemekle sorumlu olduklarının altını çizdi.

MADEN ŞİRKETLERİ, TAZMİNAT ÖDEME SORUMLULUĞUNDAN KURTULAMAZLAR

Umut Yeniocak yaptığı değerlendirmede, kanunun adına “tehlike sorumluluğu” dediği bu sorumluluk türünün önemli bir özelliği olduğunu dile getirerek, “Bu davada maden şirketi, zararın oluşmaması için her tür önlemi aldığını, herhangi bir ihmallerinin olmadığını ispat etse dahi tazminat sorumluluğundan kurtulamayacaktır. Önemli olan, maden arama faaliyeti ile oluşan zarar arasında sebep sonuç ilişkisinin (illiyet bağının) varlığıdır. Bu ilişki ispat edildiğinde tazminat sorumluluğu doğar” diye açıkladı.

Yeniocak konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Erzincan olayında da bahsi geçen siyanürün suya ve/veya toprağa karışması ya da işletmenin altın arama faaliyetleri sebebiyle suyun, toprağın, havanın kirlenmesi sebebiyle o çevrede malvarlıkları ve/veya bedensel sağlıkları zarar gören insanların zararlarının tazmin edilmesi talebiyle dava açma hakları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: DHA

Erzincan İliç altın madeni siyanür