Disiplin cezasıyla sözleşme feshine karşı emsal karar

Gündem haberleri
Disiplin cezasıyla sözleşme feshine karşı emsal karar

Nöbet mevziinde çekirdek yemek, ishal olduğu için nöbetten ayrılmak gibi sebeplerle disiplinsizlik cezası alması üzerine sözleşmesi feshedilen uzman erbaşla ilgili mahkeme emsal karar verdi.

Kars Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli uzman erbaş M.A.’nın (25) sözleşmesi, nöbet mevziinde çekirdek yemek, ishal olduğu için nöbetten ayrılmak gibi sebeplerle 8 defa disiplinsizlik cezası alması üzerine feshedildi.

Uzman erbaşın açtığı dava sonucunda mahkeme, cezalandırılmalar için “disiplin soruşturmasının” da hukuka uygun olarak yapılması gerektiği görüşünden hareketle M.A.’nın disiplin cezalarının ve sözleşme feshinin iptaline karar verdi.

Kars Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli uzman erbaş M.A.’nın sözleşmesi, nöbet mevziinde çekirdek yemek, ishal olduğu için nöbetten ayrılmak, nöbet sırasında telefonla uğraşmak, kavga etmek, eğitim sırasında sorulara cevap vermemek gibi sebeplerle iki ayrı disiplin amirinden 8 defa disiplinsizlik cezası alması sonucu geçen sene ekim ayında feshedildi.

Suriye üs bölgesinde geçici olarak görev yaparken 2020 yılının Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde çeşitli disiplinsizlik cezaları alan uzman erbaş M.A., avukatı Şenay Geçkil aracılığı ile disiplin cezalarına karşı iptal davası açarken, sözleşme feshinin de iptal edilmesi için girişimde bulundu.

Erzurum 3. İdare’de görülen mahkeme, cezalandırılmalar için “disiplin soruşturmasının” da hukuka uygun olarak yapılması gerektiği görüşünden hareketle M.A.’nın disiplin cezalarının ve sözleşme feshinin iptaline karar verdi.

Kararda, “Disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada ilgilinin lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde ilgilinin hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlendiğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

EMSAL NİTELİKTE

Uzman erbaş M.A.’nın avukatı Şenay Geçkil, “Müvekkilimiz tarafımıza başvurduğunda ihracına sebep olan disiplin dosyalarında yaptığımız araştırma ve inceleme sonucu usulsüzlük tespit etmemiz üzerine işlemlerin iptali için idari yargı yolunda başlatmış olduğumuz hukuk mücadelesinde, mahkeme haklılığımıza karar vermiştir. Zira kamu görevlilerine ceza verilebilmesi için disiplin cezasına konu eylemi gerçekleştirmeleri tek başına yeterli olmayıp cezalandırılmaları için disiplin soruşturmasının da hukuka uygun olarak yapılması gerekmektedir. Karar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde usulsüz disiplin soruşturmalarını engelleyecek ve emsal oluşturacak niteliktedir” dedi.

Kaynak: İHA

disiplin cezası Kars Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı TSK emsal kararlar