Danıştay'dan memura büyük müjde!

Gündem haberleri Danıştay
Danıştay'dan memura büyük müjde!

Sözleşmeli personellikten kadrolu devlet memurluğuna atanan kişilere Danıştay'dan müjdeli haber geldi. Danıştay kararına göre, kadrolu devlet memurluğuna atanan kişinin aylık derece ve kademe ilerleme tespitinde, sözleşmeli olarak çalıştığı süre de yer alacak.

Danıştay, sözleşmeli personelken devlet memurluğuna atanan kişilerin kademe almalarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kadrolu devlet memurluğuna atanan kişinin, sözleşmeli olarak çalıştığı sürenin de kademe ilerlemesinde hesaplanacağına hükmetti.

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLANLAR

Buna göre, sözleşmeli olarak çalıştığı süre dahil son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere kademe ilerlemesi uygulanacak. Sözleşmeli personelken kadrolu devlet memuru olarak atanan bazı kişiler, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin dahil edildiğinde son 8 yıl içinde disiplin cezası almadıklarını belirterek, kademe ilerlemesi uygulanmasını istedi. İdarece bu talepleri reddedilen kişiler, dava yoluna gitti. Konya ve Ankara Bölge İdare Mahkemelerince, aynı konuda farklı kararlar çıkınca aykırılığın giderilmesi için dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gelen dosyaya göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kişinin sözleşmeli personel statüsündeki hizmet süresinin, son 8 yıllık süre içinde hesaplanması gerektiğine hükmetti. Ayrıca, davacının mahrum kaldığı parasal haklarının da idareye başvuru tarihinde itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi kararlaştırıldı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ise benzer durumdaki bir dosyada ret kararı verdi.

NİHAİ KARARI DANIŞTAY VERDİ

Konuya ilişkin nihai kararı veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, benzer durumdaki davalarda Konya mahkemesinin kararının uygulanmasına hükmetti. Daire, 657 sayılı Kanun'da sözleşmeli statüde çalışmaktayken memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.

Kaynak: Yenişafak

 

Kaynak: Haber Global TV

Danıştay Gündem haberleri memur