Danıştay'dan çiftçileri ilgilendiren karar

Danıştay
Danıştay'dan çiftçileri ilgilendiren karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı sisteminden faydalanmak istemeyen çiftçilerin taleplerinin, "Zarara uğramaları halinde koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyeceği koşuluyla" kabul edilmesini kararlaştırdı.

Adana, İzmir, Samsun, Çanakkale ve Konya'da bazı çiftçiler, kendi koruma tedbirlerini alacaklarını belirterek, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki koruma hizmetlerinden ayrılmak istemiyle başvuru yaptı.

Başvuruların ilçe murakabe heyetlerince kabul edilmesi üzerine, işlemlerin iptali istemiyle dava açıldı.

FARKLI KARARLAR ÇIKTI 

Davalarda, idare mahkemelerinden farklı kararlar çıktı. Bazı idare mahkemeleri, çiftçilerin ayrılma taleplerini kabul eden işlemi iptal etti, bazı mahkemeler ise iptal istemini reddetti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine, mahkemeler arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurdu.

İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri arasındaki farklı kararları irdeleyen Kurul, bu konuda son noktayı koydu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4081 sayılı Kanun kapsamındaki koruma hizmetlerinden ayrılma istemiyle yapılan başvuruların, "çiftçiler tarafından alınan koruma tedbirlerinin ne olduğu ya da ne olması gerektiği irdelenmeksizin, bir zarara uğramaları halinde koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyeceği koşuluyla" kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. 

Kurulun kararında, 2 Temmuz 1941 tarihli, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un, çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılamakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle 2011'de değiştirildiği belirtildi.

Kararda, 6213 sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklikle, tarım işletmeleri ile kamu kuruluşlarına ait işletmelere, özel bekçi istihdam etme imkanı verildiği ve bunların koruma sandığından hiçbir tazminat alamayacakları hükmünün getirildiği hatırlatıldı.

"KORUMA HİZMETLERİ, HİZMET ALAN ÇİFTÇİNİN İSTEĞİNE BAĞLI"

Danıştay kararında, 4081 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin değiştirilmesine ilişkin bilgiler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, kanun kapsamındaki koruma hizmetlerinin, hizmet alan çiftçinin isteğine bağlı olduğu vurgulandı. 

Kararda, "Bu durumda, 4081 sayılı Kanun kapsamındaki koruma hizmetlerinden ayrılma istemiyle yapılan başvuruların, ilgili çiftçiler tarafından alınan koruma tedbirlerinin ne olduğu ya da ne olması gerektiği irdelenmeksizin, bir zarara uğramaları halinde koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmeyeceği koşuluyla kabul edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Danıştay çiftçi