TCMB yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

TCMB yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon sunumu başladı;

"Küresel ekonomi aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının etkisiyle devam ediyor. Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor. Emtia fiyatlarında bir önceki döneme göre ortalamada artış olmakla birlikte yakın dönemde tarımsal emtia fiyatlarındaki düşüş enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşmasına yol açtı. Küresel enflasyona ilişkin belirsizlikler piyasalarda oynaklığa neden oluyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Arz yönlü faktörlerin enflasyon faktörlerinin üzerindeki ikincil etkileri Merkez Bankaları tarafından yakından takip ediliyor. Küresel enflasyona ilişkin belirsizlikler piyasalarda oynaklığa neden oluyor. Yükselen enflasyon Merkez Bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portföy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy hareketleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.

2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda yüzde 1.7, yıllık yüzde 7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep etkili oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırladı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü korudğunu gösteriyor.

Başta taşıt olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik konusunun etkili olduğunu gözlüyoruz. Yüksek frekanslı veriler tam kapanma sonrasında kısıtlamaların gevşetilmesi ile hareketler harcamaları artırdı. Sektörlerde faaliyet haziran itibariyle salgın öncesi seviyelerin halen altında bulunmaktadır. Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor. 

Talepteki dengelenme olumlu etkilerinden dolayı önem arz ediyor. Salgın önlemlerinin işgücü piyasasında etkisini gösterdi. İstihdamda da toparlanma gözlenebilir. Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi, aşılamadaki olumlu performans ve turizm sektörü öngörülerimizde belirleyici oluyor. Avrupa başta olmak üzere küresel sanayi sektöründeki toparlanma gelişimde etkili oldu. İhracattaki güçlü seyir 2. çeyrekte de devam ve 2. çeyrekte iyileşmenin başladığını gözlüyoruz.

Dış ticarette dengelenme süreci cari dengeye katkı sağlıyor. Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını 19 ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleri ile kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız.

TÜKETİCİ KREDİLERİN GÜÇLÜ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Konut hariç tüketici kredilerinde göreli güçlü artış görüldü. Enflasyon ve beklentilerindeki yüksek seviyeleri dikkate alarak politika faizini sabit tuttuk ve sıkı duruşumuzu sürdürdük. BDDK kararlarının önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki artışı sınırlayacağını öngörüyoruz. İkinci çeyrekte toplam talep koşulları daha ılımlı görünüm sergilerken, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler, enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi. Risk pirimi ve oynaklık düşmekle birlikte hala yüksek seyrediyor. 2. Çeyrekte altın ithalatının tarihsel ortalamanın belirgin olarak altına  gerilemesi  cari işlemler dengesinin iyileşmesinde etkili oldu. Çekirdek göstergelerin ve alt gruplarının son dönemde düşüş göstermekle birlikte yüksek seyrini koruduğunu söyleyebiliriz. 

EMTİA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI YÖNLÜ ETKİLEDİ

Emtia fiyatları, kur ve artan talep enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Küresel ölçekte devam eden arz kıstıları, üretim darboğazları ve taşıma maliyetleri, üretici fiyatlarının artmasına neden oluyor. Para politikası enflasyon hedeflerine ulaşma açısından temel araçtır, ancak efnlasyon ile mücadelede enflasyonu düşürmek için para politikasının tek başına yeterli olmayacağını gösterdi. Uygun bir parasal ve mali duruşun yanında, enflasyondaki düşüşü zorlaştıran yapısal sorunlar ile ilgili önlemlerin de alınması gerekiyor. Miktor düzeyde çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu görüyoruz. 2. Çeyrekte piyasa katılımcılarından enflasyon beklentilerinin arttığını görüyoruz. Bulgular fiyatlamalar açısından kurumlar arası eşgüdümün önemini ortaya koyuyor. Ham petrol fiyatı varsayımlarımlarımız yukarı yönlü güncellendi. 

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.(önceki yüzde 12,2), enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 7.8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.(önceki yüzde 7.5). 

 

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 - 16 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonda kısa vadede gözlenecek hareketin geçici olacağını, son çeyrekte belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor. Enflasyonun son çeyrekte yavaşlama eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz. Sürdürülebilir büüyme ve istihdam artışı için önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel olmak üzere elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası duruşu enflasyonda yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarı odağında ortaya konulacaktır. Sıkı parasal duruş, enflasyon beklentileri fiyatlama davranışları ve finansal gelişmeler bağlamında önemli bir tampon görevi görecektir. Politika faizi enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edecek. "

 

TCMB EYLÜL AYINDA KRİPTO PARA KONUSUNDA PİLOT UYGULAMAYA BAŞLIYOR

Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon raporu sunumunda kripto paralarla ilgili olarak sorulan sorulara da yanıt verdi. Kavcıoğlu, kripto paralarla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor"