Bakan Nebati'den büyüme mesajı! 'Pozitif ayrışmaya devam' öngörüsü

Ekonomi haberleri Nureddin Nebati TÜİK
Bakan Nebati'den büyüme mesajı! 'Pozitif ayrışmaya devam' öngörüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından paylaşımlarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da büyüme verisine ilişkin değerlendirme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

"Ekonomimiz 2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir" diyen Nebati, şöyle devam etti:

İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır.

Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür.

Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN DEĞERLENDİRME

TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre ekonomimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 oranında büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 olmuştur.

2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilkçeyreğinde de devam etmiştir. İç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımları yıllık bazda yüzde 10,5
oranında artmış ve on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi önümüzdeki dönem üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir.

İç ve dış talebin dengeli katkı verdiği büyüme kompozisyonunun 2022 yılının kalan döneminde de devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik dengeler açısından oldukça önemlidir.

2022 yılında küresel ticarette Ukrayna’daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Turizmde ilk çeyrekteki olumlu görünümün yılın kalan döneminde de devam edeceği, bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir. Öte yandan enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan ilave aksamaların ticaret ortaklarımızın büyümesi üzerine etkisi ve gelişmiş ülke para politikaları 2022 yılı için başlıca risk kaynaklarıdır. Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Global

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamları TÜİK ilk çeyrek büyüme rakamları