Merkez Bankası: Liralaşma artıyor

Ekonomi haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB
Merkez Bankası: Liralaşma artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı. Raporda, TCMB'nin attığı tüm adımlarının Liralaşma kapsamında atıldığını, tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk lirası etrafında yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı. Raporda, TCMB'nin attığı tüm adımlarının Liralaşma kapsamında atıldığını, tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk lirası etrafında yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Raporda, hanehalkı borçluluğundaki düşüşün sürdüğü belirtildi. Şirketlerin döviz kredi kullanma eğiliminde azalmanın sürdüğü ifade edildi. Şirketlerin döviz borçluluğunu ihracat geliri ile kapatma oranlarının arttığı vurgulandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun rapora yazdığı önsöz şöyle;

"Liralaşma Stratejimiz çerçevesinde 2022 yılı başından itibaren attığımız tüm adımlar kalıcı fiyat istikrarını finansal istikrarla bir arada sağlayacak bir perspektifle oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, finansal sistemde Türk lirasının payını kalıcı şekilde arttırmaya ve yurt içinde tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk lirası etrafında şekillenmesini temin etmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Nitekim attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır.


Bilançolarda yaşanan liralaşma ile reel sektör firmalarının yabancı para pozisyon dengesi iyileşirken, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda Türk lirasının payı önemli ölçüde artmaktadır. Bu sayede firmaların ve hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam etmektedir. Hayata geçirilen hedefli kredi politikaları ile kredi kompozisyonu hedeflenen yönde değişmiş ve net ihracatçı firmalar ile KOBİ’lerin toplam kredilerdeki payı artmıştır. TL kredi faizlerinin para politikası faizlerine yakınsaması sağlanarak firmaların finansmana erişimi desteklenmiş ve firmaların finansman maliyeti kanalıyla parasal aktarımın etkinliği güçlendirilmiştir. Bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki iyileşme tüm kredi türlerinde ve kredi riski göstergelerinde gözlenmektedir. Sektörün mevduat ağırlıklı fonlama kompozisyonunun yanı sıra güçlü likidite tamponları da olası likidite şoklarına karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Bankalar yasal sınırların üzerindeki sermaye yeterlilik oranlarını korumaktadır.

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edecektir. Politika faizi, hedefli kredi ve likidite politikaları ile üretim ve cari fazla kapasitesindeki gelişim süreci desteklenecektir. Arz kapasitesini artıracak finansal koşullar ile cari denge kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulacaktır. Liralaşma adımları ve çeşitlendirilmiş rezerv yönetimi ile de finansal istikrarın Türk lirası odaklı olarak tesis edilmesine katkı sağlamaya devam edilecektir.

Liralaşma Stratejisinin ekonomimizin dayanıklılığını artırarak finansal istikrara sağladığı katkı Asrın Felaketi olan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarıldığı süreçte daha da belirgin hale gelmiştir. Bu vesileyle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyor; deprem sonrası milletçe gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışma ruhunun artarak devam etmesini temenni ediyorum."

 

Kaynak: Haber Global TV

türk lirası TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası