Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Ekonomi haberleri
Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Ekim Ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5seviyesinde gerçekleşti.

Ekim Ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeleri gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerinde zayıfladığı görülmektedir. 

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeleri gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin, hem AB içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç ayda yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise, AB içindeki yurt dışı piyasalarda bir miktar zayıfladığı, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda ise güçlendiği gözlenmektedir.

2023 yılı Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla17,1, ve 8,0 puanlık azalışolduğu, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)"sektöründe ise 11,9 puanlık artışolduğu gözlenmektedir "

 

 

Kaynak: Haber Global TV

Finansal Hizmetler Merkez Bankası TCMB