Bakanlıktan "Et ve Süt Kurumu"nu kopyalayan kasap işletmesine ceza

Ekonomi haberleri Et ve Süt Kurumu
Bakanlıktan "Et ve Süt Kurumu"nu kopyalayan kasap işletmesine ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karar bağladı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karar bağladı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 332 sayılı toplantıda gündeme alınan 206 adet dosya karara bağlanmıştır. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 adet dosyanın mevzuata aykırı olduğuna ve toplam da 7.140.604-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı", “Et Balık Tanzim” gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur.

Bakanlığımızca konuya ilişkin yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ilimizdeki Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkûr duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alınmış; incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılmak suretiyle tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle; Kurul gündeminde görüşülen söz konusu işletmelere 1.110.432-TL idari para ve anılan tanıtımların durdurulması cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir.

Öte yandan, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan tanıtımlar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek illerden gelen şikâyet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmektedir. Reklam Kurulu’nun Mayıs ayı toplantısında Bakanlığımıza ulaşan dosyalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir."

 

Kaynak: Haber Global TV

ekonomi haberleri et ve süt kurumu