Asgari ücret toplantıları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak "4 oturumda sonuçlandırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı ise 9 Aralık'ta yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak "4 oturumda sonuçlandırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı. 

İşçi sendikalarını temsilen konuşan Türk-İş Eğitim Genel Sekreteri ise mevcut asgari ücret ile 4 kişilik bir ailenin geçinemeyeceğinin ortaya çıktığını, bakanlığın yaptığı anketlerden memnun olduklarını ve yapılan açıklamalarla hükümet ile işverenlerle ortak noktaya gelmiş olduklarını ifade etti. 

İşverenler adına konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, 2016'da olduğu gibi belirlenecek olan asgari ücretin yüzde 6'sı oranında devam etmesini, istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da vergi konusunda aslında Türk-İş ile mutabıktık. Dengeli bir artışa şimdiden TİSK olarak evet diyoruz." açıklamasını yaptı.

 

Tarafların yaptığı açıklamalar şöyle;

Bakan Bilgin'in açıklamaları;

"Asgari ücret, çalışanların, adı üzerinde asgari almaları gereken ücreti ifade ediyor. Fakat, sorun enflasyonist ortamlarda, ekonomide yaşanan dalgalanmalar anında asgari ücretin en alt düzeyde olmak yerine temel ücret olarak algılanmasıyla ilgilidir. 6 milyona yakın işçi var, emekçi var asgari ücretle geçinen. Enflasyona karşı emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Arkadaşlarımız burada teknik çalışmalar yapacaklardır. Bir boyutu teknik olarak, enflasyon, muhtelif düzeylerdeki harcama kalemleri dikkate alınarak, asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak oranda belirlenmesidir. Çalışmaları etraflıca sürdürdük. Bir araştırma yaptık, paylaşacağım. Hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı. Burada mühendisinden işçisine, usta başından çalışan çırağına kadar her kategoride emekçilerin alın teri vardır büyümenin içinde. Biz de büyüme süreçlerinde şuna bakarız. Ortaya çıkan sorunları da sosyal politikalar üzerine çözelim. Asgari ücret de bu anlamda önem kazanmaktadır. Kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli şekilde istikrara kavuşacak olan şeyler. Makro göstergeler, büyümedir, istihdamdır, büyümenin kalitesidir, ihracattır, üretim kapasitesinin artışıdır.

ASGARİ ÜCRET ANKETİNDEN ÇIKAN RAKAMLAR

Paylaşmak istediğim araştırma var. Birinci safhada anket ile hem işçi hem işverenlerin beklentilerini irdelemeye çalıştık. Bu birinci kısmı, diğer safhası da derinlemesine teknikle, çalışmaya katılanların meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. Kasım ayında yaptık, 26 şehirde gerçekleştirdik.

Bir önceki yılla karşılaştırılınca önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 51 aynı kalacağını, yüzde 37'sinin çok daha iyi olacağını, yüzde 11'inin ise daha kötüye gideceğini düşündüklerini görüyoruz.

Yüzde 33,9 3500-3750 arasında asgari ücretin olması gerektiği kanaatinde. 3750-4000 arası yüzde 13. 3251 ile 3500 arasında yer alan işveren grubunu görüyoruz.

Yüzde 74 asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir. İşverenlerimiz belli oran üzerindeki artışın ancak işten çıkarma ile iş yerinin ayakta kalması arasında bir tercih olacağını söylemekteler.

İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ 3500 TL İLA 3750 TL ARASI

Yeni dönem ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen cevap da ilginçtir. Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 arasında isterken, profesyonel yöneticilerin yüzde 34'ü uçuk rakamlar, 6000'in üzerinde rakamlar verebilmektedir.

Küçük işletmeler, mikro işletmeler de asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının işsizliğe yok açacağı, kendilerini sıkıntıya sokayacağını dile getirdi.

İŞÇİLERLE YAPILAN ANKETTE ÇIKAN SONUÇ 3750 İLA 4000 TL ARASI

2500 emekçiye ulaşılmıştır. Beklentileri sorduğumuzda yüzde 37 ile 3750 ve 4000 arasında rakam söylediklerini görüyoruz. Yüzde 21 4500 - 5000 aralığında. Yüzde 13 ile diğer rakamlar toplanıyor.

İşçilerimizin yüzde 60'ı işten çıkarmaya yol açmayacağını belirtiyorlar.

"4 OTURUMDA TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu sürecin 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu sene bu süreci uzatmayalım görüşünü Atalay bey iletti. Biz de aynı görüşteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da benzer ifadeyi söylediler. Kısa sürede meselenin çözüme kavuşturulacağını, aynı zamanda iş verimliliğini artıran rakamda buluşacağımızı düşünüyorum."

TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM SEKRETERİ NAZMİ IRGAT'IN AÇIKLAMALARI:

"Milyonlarca çalışanı ve aileleri ile birlikte geniş kesim bu toplantı sonuçlarını umutla beklemektedirler. Ümit ederim bu karar beklentileri karşılar. 2021 yılı fevkalade bir yıl oldu. Başta salgın hastalık, olumsuzluklar, çalışma yapısı değişiklikleri, kısa süreli çalışma ve o şartlara uymayanların ücretsiz izin gibi uygulamaları. Bu insanların ücretleri, gelirleri kayba uğradı. Hiç beklemediğimiz enflasyon süreci başladı, enflasyonla beraber dövizlerin yükselmesi, milli paramızın değer kaybetmesi ile beraber insanlarımızın alım gücü düştü, yoksullaştılar. Geçim şartlarının olabildiğinde zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu beklentileri yükseltmiş durumda. Bir yanlış algı içindeyiz. Bizim en az ücret olarak belirleyeceğimiz asgari ücret toplumda genel yaşam ücreti olarak algılanır. Yapılması gereken bu yanlışı düzeltmek. Asgari ücretle çalışan sayısını azaltmak. Sendikal hakkı kullanabilecek yapıyı ortaya koymak.

Maalesef ülkedeki insanlar anayasal hak olan sendikal örgütlenme hakkını kullanamadıkları için asgari ücretle çalışmayı kabul ederek işyerleri ve işvereni korumakla karşı karşıyalar.

"AÇIKLAMALARINIZ ÜMİTLENDİRDİ"

Çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücrete erişmeleri için yapılması gereken hususlar elbette var. Biz yaşayarak görüyoruz ki, asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Sayın Bakanım ne güzel anket de yaptırmışsınız, sizden umutluyuz. Ortaya çıkıyor ki, insanların içinde bulunduğu şartlar itibarıyla asgari ücretin dayanılmaz hal aldığı, bazı rakamları ilk siz telafuz etmiş oldunuz. Açıklamalarınız ayrıca ümitlendirdi. Hem işveren hem hükümet olarak ortak noktaya gelmiş oluyoruz, ilk defa enflasyon üzerinde artışı işverenlerimiz de kabul ediyor. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani olabilecek başka bir şey düşünmüyorum.

AGİ düzenlemesi ile bile bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz. Çaresiz insanlardan vergi almak yerine, bu ülkenin kaynakları ile sermaye birikimi yapmış insanların bu işi üstlenmesi lazım. Dövizle yapılan ihalelerden istenilen vergi alınamıyor ama asgari ücretliden de yüzde 15-20'ye varan oranlarda vergi alınıyor. Bu adaletli değil."

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU(TİSK) GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

(Koronavirüs salgını) Bu süreçte birincil önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve refahı olmuştur. Sadece ülkemizde değil dünyada ve Türkiye'de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içindeyiz. Ülkeler arası yoğun rekabet için mücadele ediyoruz. Ülkemize ilave ihracat ve istihdam kazandırmak için vargücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. 

Tüm dünyada artan emtia, ham madde fiyatları, maliyetlerin yanı sıra, çip krizi gibi sorunlar ve belirsizlik ortamı olumsuz etkiliyor. Hizmet sektörünün de toparlanmamış olması biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların değil, tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir göstergedir. Yatırım kararlarını etkileyen temel kriterlerdendir. İlave istihdam yaratmak ülkemizde ve dünyada giderek zorlaşmaktadır. Kayıt dışı istihdamın bir puan bile düşürülmesinin ülke ekonomisine, büyümeye ciddi katkısı olduğu ortadadır. 9 milyon üzerindeki kayıt dışı çalışanın yıllık yarattığı kayıp 150 milyar liranın üzerindedir. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadelenin en büyük destekçisi olduğumuzu belirmek isteriz.

Bu hususlardan hareketle asgari ücret tespitinde dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, 2016'da olduğu gibi belirlenecek olan asgari ücretin yüzde 6'sı oranında devam etmesini, istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını istirham ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da vergi konusunda aslında Türk-İş ile mutabıktık. Dengeli bir artışa şimdiden TİSK olarak evet diyoruz."

 

2. VE 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

İlk toplantı sona erdi. İkinci toplantının 7 Aralık Salı 14.00’te Türk İş ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 9 aralık Perşembe 10.00’da TİSK’te olacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Global