merdivenden kayan kişinin cep telefonunda duman yükseldi