Doğalgaz ulaşım yatırımına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yenilendi

Nüfusu 20,000'in üzerinde olan ilçelere doğalgaz ulaşım yatırımı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

24.09.2020    10:03

Nüfusu 20,000'in üzerinde olan ilçelere doğalgaz ulaşım yatırımı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

Ulaşım yatırımları, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından da yapılabilecek. Ancak şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları, doğalgaz dağıtım şirketlerince yapılacak.

İlçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme yatırımlarının BOTAŞ veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) karar verecek. Bu tespitte, büyükşehir ilçeleri ve kanunla mahalleye dönüşen köy ve beldeler göz önünde bulundurulmayacak.

BOTAŞ tarafından bu çerçevede yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

Kararla, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine dair 2016 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Reuters

Sıradaki Haber Yükleniyor